סדרת קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים

סדרת קהילות ישראל במזרח מתמקדת במגמות ההתפתחות בקהילות היהודיות בארצות המזרח במאות התשע-עשרה והעשרים כפי שהן משתקפות במחקר. מטרות הסדרה: להציג את הקהילות היהודיות באופן שיטתי, ממצה ומאוזן; להניח תשתית לספריית יסוד בית ספרית שתשרת את מערכת החינוך; להיענות לצורכי הציבור הרחב.

מכון בן צבי פונה לכל מי שברשותו מסמכים, תצלומים, חפצים, תעודות, מכתבים, כרוזים, תצלומים ועוד השופכים אור על חייהם של יהודי בוכרה ואסיה המרכזית, גאורגיה, לבנון  והיישוב הישן (כמו גם כאלו הקשורים לתולדות היהודים בארצות מוסלמיות אחרות) ולהעמידם לרשות עורכי הכרכים.
ניתן לפנות בעניין זה לגב' נעמה שי כתריאלי –
kehilot@ybz.org.il ; טל': 02-5398849
 

 

 

הקשורים לסדרת הספרים