מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

המצוי והרצוי בהוצאת מדרש גדול

מתוך פעמים 10

המקומות הקדושים של יהודי אתיופיה

מתוך פעמים 22

המקורות לחקר יהודי מצרים ויהודי תורכיה בדורות האחרונים

מתוך פעמים 23

המקורות לראשית מישרת ראש-היהודים (הנגידות) במצרים

מתוך פעמים 2

המקורות לראשית מישרת ראש-היהודים (הנגידות) במצרים

מתוך פעמים 2

המרות דת בקרב יהודי עיראק בעת החדשה

מתוך פעמים 42

המרות דת והתאסלמות בימי-הביניים: מה בין יהודים לנוצרים?

מתוך פעמים 42

המרכז לשילוב מורשת יהדות ספרד והמזרח כסוכן חברתי בישראל – נקודת מבט סוציולוגית

מתוך פעמים 94-5

'המרכיב הפלשתיני' בהתפרצויות אלימות בין יהודים ובין מוסלמים בארצות האסלאם

מתוך פעמים 63

המרת דת ומומרים במצרים בימי-הביניים

מתוך פעמים 42

המשורר רבי יהודה הלוי בעולמה של הספרות העברית החדשה

מתוך פעמים 53

המשיחיות בתימן: ביטוי מיוחד לאידאולוגיה עתיקה

מתוך פעמים 75

המשיחיות השבתאית

מתוך פעמים 40

המשיחיות השבתאית בתימן – הערות אחדות

מתוך פעמים 65

המשלחת המדעית הראשונה לדרום-ערב כמקור לתולדות יהודי תימן

מתוך פעמים 18

המשפחה היהודית בעדן – צורת מגורים, קו ייחוס ובחירת בן-זוג

מתוך פעמים 17

המשקל, הנחץ והריתמוס בקריאת השירה העברית הספרדית

מתוך פעמים 15

המשקע הקבלי ב'שופריה דיוסף' לר' יוסף אדהאן

מתוך פעמים 15

הן האדם היה ככינור הזה - הגוף ככלי נגינה בדרשותיו של רבי יהודה מוסקטו

מתוך פעמים 104

הנהגה ומשטר בעדה הבוכארית בארץ-ישראל בשנות 1914-1944

מתוך פעמים 35

הנהגתה של קהילת חלב במאות הי"א-י"ב

מתוך פעמים 66

הסופר היהודי ביוגוסלאביה והמסורת

מתוך פעמים 34

הסחר הבין-לאומי והיהודים בתימן במאות 19-15

מתוך פעמים 5

'הסימן היהודי' בפורטוגאל

מתוך פעמים 51

הסיפורת העברית בארצות המזרח

מתוך פעמים 26

הסכם חֻדַיְבִּיָה וכיבוש חַ'יְבַּר היהודית

מתוך פעמים 61

הסכסוך על ארץ-ישראל ויחסי יהודים-מוסלמים בעיראק בשנות הארבעים

מתוך פעמים 62

הסמבטיון ועשרת השבטים בספרד פחד יצחק לרבי יצחק למפרונטי

מתוך פעמים 94-5

הספרדים ומוסדות הישוב בשנות תר"פ-תרפ"ה

מתוך פעמים 21

הספרדים ומוסדות הישוב החדשים לאחר הכיבוש הבריטי, תרע"ח/תרע"ט

מתוך פעמים 32