מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

היצירה ההלכתית והתורנית במצרים במאתיים השנים האחרונות

מתוך פעמים 86-7

היצירה ההלכתית של חכמי בבל (עיראק) בעת החדשה

מתוך פעמים 86-7

היצירה הספרותית של יהודי כורדיסתאן לתחומיה

מתוך פעמים 13

היצירה התורנית בסוריה ולבנון בשנים 1950-1750

מתוך פעמים 86-7

הירידה הרוחנית־דתית של הקהילה היהודית בספרד בסוף המאה הי"ד

הכרוניקה של אבן נאצר: טקסט חדש על תנועות משיחיות יהודיות בתימן במחצית השנייה של המאה הי"ז – רקע ותרגום

מתוך פעמים 43

הכרת פנים בקבלה

מתוך פעמים 104

הלבוש והמראה של יהודיות בכפר אחד בתימן – כביטוי למעמדן

מתוך פעמים 41

הלשונות היהודיות - המשותף, המיוחד והבעייתי

מתוך פעמים 1

המגרב וישיבות הגאונים בבבל – בראי ספרות השאלות והתשובות (במאות הט'-הי"א)

מתוך פעמים 38

המדינה הספרדית והיהודים במאה העשרים

מתוך פעמים 69

המדיניות הגרמנית של ההשמדה באיטליה (1945-1943)

מתוך פעמים 28

המודלים האיקונוגראפיים של ההגדות המאוירות מספרד

מתוך פעמים 50

המוזיאון ההיסטורי-אתנוגראפי ליהודי גרוזיה

מתוך פעמים 15

המוסיקה של השיר העממי בלדינו

מתוך פעמים 77

המורשה היהודית-מוסלמית

מתוך פעמים 20

המורשה, חוקריה ושוחריה

מתוך פעמים 23

המורשת הלשונית העברית של קהילות ספרד – פרקים אחדים

מתוך פעמים 53

המחול בקהילות יהודי דוכסות מאנטובה במאות הי"ז והי"ח

מתוך פעמים 37

המחתרת החלוצית בעיראק

מתוך פעמים 8

המיסטיפיקציה של הקבל ה והמיתוס של המיסטיקה היהודית

מתוך פעמים 110

המלווים היהודים באיטליה בימי הרנסאנס – האומנם גורם כלכלי?

מתוך פעמים 41

המליסמה: פראמטר מוסיקלי המאפיין עדות מזרחיות בארץ, יהודיות ולא יהודיות

מתוך פעמים 77

'המנגינות העתיקות' – לקדמות המוסיקה בליטורגיה היהודית-ספרדית

מתוך פעמים 50

המנונים ציוניים בלאדינו – עיון בסוגה ובפואטיקה

מתוך פעמים 73

המָּסוֹרָה בין המזרח למערב

מתוך פעמים 92

המסורות המוסיקאליות שבעל-פה בקרב קהילות ישראל – דרכי בדיקה וכיווני מחקר

מתוך פעמים 31

המסע לעבר ארץ-ישראל: הסיפור על אבא מהרי

מתוך פעמים 33

המערבים – ראשוני הירושלמים בבניית שכונה מחוץ לחומה

מתוך פעמים 21

המפגש בין השירה העברית לבין השירה הערבית במזרח במאות הי'-הי"א

מתוך פעמים 62