מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת־תרבותי בימי־הביניים

ההתחלות של הכתובה המעוטרת בקהילות פר ואפגאנסתאן

מתוך פעמים 79

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן – הארגון המרכזי הראשון של יהודי פרס (1931-1917)

מתוך פעמים 89

הוקעת צאצאי שאול בידי הגבעונים

מתוך גנזי קדם ח'

החומש בארמית יהודית חדשה - תיאור מסכם

מתוך פעמים 83

החיים הדתיים בקהילה היהודית הבוכארית במרכז אסיה הסובייטית לאחר מה"ע הII

החיים הפנימיים של יהודי סוריה בשלהי התקופה העות'מאנית

מתוך פעמים 3

החינוך בקהילה היהודית בבגדאד עד שנת 1914

מתוך פעמים 36

החינוך בקרב היהודים ההרריים

מתוך פעמים 9

החינוך היהודי באפגאניסתאן

מתוך פעמים 9

החינוך היהודי במארוקו

מתוך פעמים 9

החכם באשי של קושטא ו'מלחמת הרבנות' בירושלים

מתוך פעמים 12

החכם טוביה שמחה לוי בבוויץ – אחרון חכמי קהילת הקראים במצרים

מתוך פעמים 32

'החלוץ' בסוריה וההתיישבות בחורן 1936-1928

מתוך פעמים 14

החקיקה האנטי-יהודית בבולגאריה, 1942-1940, והתגובות עליה

מתוך פעמים 27

הטראנספורמציה של הסיפור התלמודי ב'מעם לועז'

מתוך פעמים 7

היבטים בחקר ההיסטוריה התרבותית של יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים – עבר, הווה ועתיד

'היהדות האקוסטית' ו'היהדות המתקדמת' – יהודי צפון-אפריקה בעיתונות היהודית בגרמניה בראשית המאה ה-19

מתוך פעמים 5

'היהודים אשר במצרים שולחניים ובעלי סחורה ומשא ומתן' – פעילותו המסחרית של אברהם קולון במצרים במאה הט"ז

מתוך פעמים 51

היהודים באזור רומאניה בימי ר' עובדיה מברטנורא – קווים לדמותם החברתית והתרבותית

מתוך פעמים 37

היהודים באיראן במאות ט"ז-י"ח

מתוך פעמים 6

היהודים בהודו כיום – קהילה שורדת

מתוך פעמים 71

היהודים בעדן במאה הי"ט

מתוך פעמים 10

היהודים בעיראק בתקופת שלטון הגנרל עבד אל-כרים קאסם (יולי 1958 – פברואר 1963)

מתוך פעמים 71

היהודים הספרדים בחיי הכלכלה של רומאניה

מתוך פעמים 31

היהודים הפורטוגלים של ברבדוס

מתוך פעמים 76

היהודים והמדינה במצרים העות'מאנית

מתוך פעמים 70

היחסים בין הקהלים במצרים במאות הט"ז והי"ז

מתוך פעמים 16

היישוב היהודי במזרח קווקז

מתוך פעמים 81

היסודות הספרדיים בשירת ר' ישראל נג'ארה

מתוך פעמים 49