מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

דמותו של האר"י בסיפור הספרדי-יהודי – סיפור 'האנוס והלחם' בתוך 'מעם לועז'

מתוך פעמים 26

דניאל חג'אג' וחיבורו על תולדות הספרות הערבית-יהודית בתוניסיה, 1939-1862

מתוך פעמים 30

דקויות בניתוח הסגנון הערבי בכתבי רב סעדיה גאון ושמואל בן חפני

מתוך פעמים 23

דרכי הצימוד ב"מחברת הצימודים" ליוסף בן תנחום הירושלמי

מתוך פעמים 81

דרכי הצלה של יהודים ביוון במלחמת-העולם השנייה

מתוך פעמים 27

דרכם בקודש – על שיטת לימוד התלמוד בקרב מגורשי ספרד

מתוך פעמים 3

דרשה ודרוש – בין 'מזרח' ל'מערב'

מתוך פעמים 26

דרשות מביזנטיון בכתב יד – תיאור כתב היד וקטים על ענייני תפילה ובית הכנסת

מתוך פעמים 78

דת, מסחר והניידות של יהודי מארוקו

מתוך פעמים 38

ה"מוסד" והדו-קיום המוסלמי-יהודי באלג'יריה הקולוניאלית

מתוך פעמים 75

ה"מזרח" של מיכאל סגן-כהן

מתוך פעמים 92

ה"תַמְיִיז" (תיאור הבחינה) בתפיסתו התחבירית שלה מדקדק הקראי אבו אלפרג' הרון

מתוך פעמים 90

האמנם קברי אבות? נתונים היסטוריים ועיבודם בכתובות המצבות של אברהם פירקוביץ

מתוך פעמים 98-9

האנטישמיות באיראן, 1950-1925

מתוך פעמים 29

האנתרופולוגים וחקר התרבויות של עדות המזרח

מתוך פעמים 1

האצבעות והחושים – תעודה מ'אבן השהם' של יוסף אבן צייאח

מתוך פעמים 67

הארות לנקודות יהודיות בכרוניקה של אבן נאצר

מתוך פעמים 43

'הבריחה מגיא ההריגה' – רופאים מבני האנוסים עוזבים את פורטוגאל בראשית המאה הי"ז

מתוך פעמים 68

הגבהת ספר התורה בתימן

מתוך פעמים 65

הגירה ברומאנים מאת סופרים יהודים מצפון-אפריקה – בנסוסאן, בוגאנים, כאיאט

מתוך פעמים 36

הדחתו של החכם באשי החלבי האחרון

מתוך פעמים 44

הדימוי של היהודי בעיני האיראנים לאחר מלחמת-העולם השנייה (1979-1945)

מתוך פעמים 29

הדמות והעיר: סיפורים הומוריסטיים יהודיים-ספרדיים

מתוך פעמים 7

הדפוס היהודי בבלגראד 1905-1837

מתוך פעמים 52

הדרשה ה'ספרדית' במאה הט"ז – בין ספרות למקור היסטורי

מתוך פעמים 26

'הדת ועץ הדעת' – פולמוס 'משכילי' ברומאן פולקלורי מחיי היישוב הספרדי הישן בירושלים

מתוך פעמים 49

ההוספיטאלים היהודיים בספרד

מתוך פעמים 37

ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית

מתוך פעמים 94-5

ההלכה כעדות לחיי המין אצל היהודים שבארצות האסלאם בימי-הביניים: כיסוי הפנים ונישואי 'מתעה'

מתוך פעמים 45

ה'הללות' שבפי יהודי אַלְחוּגָרִיה ויהודי מרכז תימן

מתוך פעמים 19