מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

בלשנות ומסורות שבעל-פה

מתוך פעמים 31

בניה הסופר וצאצאיו – משפחת סופרים מתימן

מתוך פעמים 64

בעיות מושגיות במחקר של עדות ישראל

מתוך פעמים 56

בעיית הרע בספר העיקרים לר' יוסף אלבו

בעקבות הצלחת המאגית מבית הקברות בירוחם - קערות לחש בעולם העתיק ובאסלאם

מתוך פעמים 103

בצל הסכסוך הערבי-הישראלי והלאומיות הערבי – יחסי מוסלמים-יהדים בסוריה בשנים 1970-1948

מתוך פעמים 66

בריחת יהודי בוכארה מאסיה התיכונה ועלייתם לארץ-ישראל – תר"ץ-תש"י (1950-1930)

מתוך פעמים 60

ברכה צפירה ותהליך השינוי במוסיקה בישראל

מתוך פעמים 19

ברכות השחר בגניזת קהיר

מתוך: גנזי קדם ג

ברכות השחר בגניזת קהיר (ב): עיונים במשמעותן

מתוך: גנזי קדם ד

בתי קולנוע באסתאנבול בבעלותם ובניהולם של יהודים, 1945–1908

בתי-הספר של ביתָ ישראל באתיופיה

מתוך פעמים 22

בתים לעולי תימן בארץ-ישראל בשנת תרע"ג

מתוך פעמים 38

גזרות על יהודי אפגאניסתאן וזעקתם לעלייה (1935)

מתוך פעמים 29

גירוש הראת 1859-1856

מתוך פעמים 14

גירוש ספרד באספקלריה של ספרות ההשכלה

מתוך פעמים 57

גירוש ספרד ויצירתם הספרותית של המגורשים

מתוך פעמים 75

גירוש ספרד ופורטוגאל בספרות יידיש

מתוך פעמים 69

גירוש רוחות בצפת - התיאור הראשון בדפוס

מתוך פעמים 104

גנזי לנינגראד וחקר שירת חייו של ר׳ יהודה הלוי

גניזת קאהיר ומנהגי גניזה של יהודי-המזרח – עיון היסטורי ואתנוראפי

מתוך פעמים 24

דברים שרואים מכאן לא רואים משם – הערכת ביניים של "מורשת יהדות המזרח" לאור ספרו של ירון צור "קהילה קרועה"

מתוך פעמים 92

דו"ח ועדת-החקירה מטעם ממשלת עיראק על מאורעות 1-2 ביוני 1941

מתוך פעמים 8

דונה אולליה טמרית סאנצ'ז, 'הקורבן הראשון' של האינקוויזיציה בסיציליה – פרשת הגירתה של משפחת אנוסים ספרדית רמת מעלה לסיציליה

מתוך פעמים 69

דיונו של ר' עובדיה ספורנו על ההשגחה

מתוך פעמים 20

דיוקנאות, ארץ־ישראל והקהילות היהודיות במרוקו: המסרים החזותיים בעיתון L’Avenir Illustré

דינאמיקת השינוי במוסיקה של עדות המזרח בישראל

מתוך פעמים 12

דיני שחיטה ובדיקה ביידיש מן הגניזה

מתוך: גנזי קדם ג

דמויות וסטריאוטיפים של יהודים בספרות הפורטוגאלית של המאות הט"ז-י"ז

מתוך פעמים 69

דמות התימני בספרות העליות הראשונות - על רקע המפגש הבין עדתי

מתוך פעמים 10