מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

סדנת 'הבאזאר האומיי' – צורפי נחושת יהודים בדמשק, 1992-1925

מתוך פעמים 66

סדר אל תוחיד: גלגול מאוחר של מנהג ארץ ישראל קדום

מתוך פעמים 78

סדר ומספר בשירה שבעל-פה של יהודי ספרד

מתוך פעמים 50

סדר ומשמעות באותיות השורש – החלק השביעי מן "כִּתַאבּ אלְמֻשְׁתַמִל" לאבו אלפרג' הרון

מתוך פעמים 89

סדרי פסוקים בפיוטים ובתפילות ישראל

מתוך: גנזי קדם ה

סדרים לא שערום: עיון במחברת כ"ג של מחברות עמנואל הרומי

מתוך פעמים 81

סוגי לשון וספרות ביהדות הספרדית

מתוך פעמים 50

סולת נקיה – נפתו של רבי משה זכות

מתוך פעמים 96

סופרו של משיח – אהרן זאב אשכולי

מתוך פעמים 100

סידור ליסבון באוסף מכון בן-צבי

מתוך פעמים 68

סימן טוב מלמד: מלומד פרסי-אפגאני וספרו חיאת אלרוח

מתוך פעמים 79

סיפור שבתי צבי מאת מומר ספרדי באיטליה במאה הי"ז

מתוך פעמים 49

סיפורי בעלי-חיים של ביתא ישראל

מתוך פעמים 33

סעדיה גאון – בלשן מחדש

מתוך פעמים 54

ספרות ההלכה בתורכיה, יוון והבלקנים בשנים 1900-1750

מתוך פעמים 86-7

ספרות השבחים: מזרח ומערב

מתוך פעמים 26

ספרות ועיתונות בערבית-יהודית של יהודי בבל בדפוסי הודו

מתוך פעמים 52

ספרות יהודי-ההר של קאווקאז

מתוך פעמים 13

ספרות יהודי-המזרח – דברי פתיחה

מתוך פעמים 26

ספרותם של יהודי יוון ללשונותיה ולסוגיה

מתוך פעמים 30

ספריותיהם של יהודי איטליה בין ימי-הביניים לעת החדשה

מתוך פעמים 52

ספרים מקוצ'ין

מתוך פעמים 52

ספרים, כתבי-יד ודפוס עברי בפאס

מתוך פעמים 52

עברית, ארמית וערבית בשירת יהודי תימן – במיוחד בשירת רבי שלום שבזי

מתוך פעמים 30

עדה בפני עצמה: יהדות אפגאנסתאן וחיטובה בין עדות פרס ובוכארה

מתוך פעמים 79

עדה ולשונותיה: בין מסורת לבין חידוש

מתוך פעמים 68

עדויות ותעודות לתולדות יהודי משהד

מתוך פעמים 6

עדת הקרימצ'אקים – תולדותיהם, תרבותם ולשונם

מתוך פעמים 14

עוד לעסקי המסחר של הרדב"ז – על-פי תעודה בלתי ידועה מן הגניזה

מתוך פעמים 32

עוד על הפולמוס היהודי-נוצרי ומקורותיו המוסלמיים

מתוך פעמים 61