מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

לשון אתנית בעידן הלאומיות

לשון ולשונות – אוצר המילים העברי של קהילות ישראל

מתוך פעמים 89

לשון וסגנון בשירת ר' דוד קיים

מתוך פעמים 17

'לשון קדר'

מתוך פעמים 6

לשונות היהודים

לתולדות ביתא ישראל (הפאלאשים) – מתוך 'החיים' של אבונא טאקלה האוואריאט

מתוך פעמים 15

לתולדות היהודים בקושטא במאות י"ז-י"ח

מתוך פעמים 12

לתולדות המחלוקת על הקבלה בקהילת צנעא בשנות תרע"ג-תרע"ד: אגרת רבי סעיד בן חיים אלנדאף

מתוך פעמים 88

לתולדות הספר והדפוס העברי בפאס

מתוך פעמים 63

לתולדות השבתאות ומקומה בחיי היהודים באימפריה העות'מאנית

מתוך פעמים 3

לתולדות יהודי תימן – עוללות היסטוריות

מתוך פעמים 72

לתולדות שיר-האזור העברי במזרח

מתוך פעמים 13

מ"ג אבודינטי ויצירתו הספרותית

מתוך פעמים 1

מאה לפלורה ספורטו: סיפור לא ידוע של נחמה פוחצ'בסקי ואפשרותה של ברית פמיניסטית־מזרחית

מאנדלוסיה לאירופה: יחסם של חכמי אשכנז וצרפת במאות הי"ב-הי"ג אל ספרי ההלכה של הרי"ף והרמב"ם

מתוך פעמים 80

מאפייני לשון-הדיבור של יהודי גרוזיה

מתוך פעמים 31

מבאיון לשודק ומשודוק לבאיון – על מחזורים וגלגוליהם

מתוך פעמים 69

מבט לעתיד – חקר הספרות והלשון הספרדית-יהודית

מתוך פעמים 65

מבנה השיח בספרי "מעם לועז" לרבי יעקב כולי

מגויסים יהודים מאלג'יריה בשנות 1878-1875 – היבטים כלכליים וחברתיים

מתוך פעמים 15

מגיה ומיסטיקה: בין צפון אפריקה לארץ ישראל

מתוך פעמים 85

מגילת איכה על חורבן יהודי אירופה לרב פנחס יוסף תאומים

מגמות חדשות בחקר הסיפור העממי היהודי-ספרדי

מתוך פעמים 34

מ'גניזת איטליה' – שרידים מפירוש ר' יוסף קרא לתורה

מתוך פעמים 52

מדוע יצר הרלב"ג דרך חדשה לקשור תורה שבעל-פה לתורה שבכתב?

מתוך פעמים 130

מה אמר לך המוות כאשר בא? - קינות נשים מתימן בהקשרן התרבותי

מתוך פעמים 103

מה נכספו לך עם – עליות היהודים מתימן מבעד ליצירתם הספרותית

מתוך פעמים 39

מה נשתנה הלילה הזה מליל תראנת נוף?

הגדה די היטליר ממרוקו

מה תגבהי בבל ומה תגאי שנער? עליית המרכז הספרדי על פי שירת תור הזהב

מהסיפור העממי לסיפור אמנותי

מתוך פעמים 26

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר