מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

יעקב פיטלוביץ

מתוך פעמים 100

יעקב קאצ׳ופו — אחרון המורשים מטעם קהילות קאסטיליה לפני הגירוש

יצחק אורוביו די קאסטרו – דרכו של אנוס מן המצרות ליהודת

מתוך פעמים 5

יצחק בצלאל ז"ל ודרכו בעריכת 'פעמים'

יצירה ומסורת בזמרת בית-הכנסת הפורטוגאלי באמסטרדאם

מתוך פעמים 19

יצירה וסוגיה בספרות ההלכה באיטליה בעת החדשה

מתוך פעמים 86-7

יצירתו הפייטנית של יעקב בר דונש

מתוך פעמים 59

יצירתו הפרשנית וההגותית של רסג: מפעלו של מנהיג

מתוך פעמים 54

ישועה בן יהודה – לדמותו של חכם קראי ירושלמי במאה הי"א

מתוך פעמים 32

ישיבת פורת יוסף: מחידוש היסטורי למיתוס

כח וכסף: היבטים כלכליים של השימוש בכשפים בידי יהודים בעת העתיקה ובימי הביניים המוקדמים

מתוך פעמים 85

כי התפילה במקום ההוא תהיה רצויה יותר – יהודים, קברי קדושים ובקשת מרפא בין מערב למזרח בימי הביניים

מתוך פעמים 98-9

כי"ח והקהילה היהודית בקירקלרלי (1934-1878)

מתוך פעמים 81

כיוונים בחקר יהדות המזרח

מתוך פעמים 93

כיוונים חדשים בחקר הקבלה

מתוך פעמים 50

כל העוסקת בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה – הרב יוסף משאש על זכות האשה להתמסר לתלמוד תורה

מתוך פעמים 82

'כסירה' = כבשה: עיון במדרשים ובקטע גניזה

מתוך: גנזי קדם א

כפריים מוסלמים בארץ-ישראל הפראנקית: גודל משפחה ושמות פרטיים

מתוך פעמים 45

כרמן בסלוניקי

כתאב אלדוו - והוא ספר חדש של אלחריזי על שבחי האל ועל קהילות המזרח

כתב המלצה משנת רכ״א בעניינה של משפחת אנוסים מספרד המבקשת לעלות לארץ-ישראל

כתב כסמל לזהות דתית-לאומית - על התפתחות כתיבת הג'ודזמו

מתוך פעמים 101-2

כתבי יצחק בן-צבי על יהדות-המזרח – השלבים, התחומים, המאפיינים

מתוך פעמים 25

כתביו של רבי משה זכות שבדפוס

מתוך פעמים 96

כתובות באות ברזל ועופרת בדפוס:מהפכת הדפוס ויצירת החיבור בית יוסף

כתובות המצבות מבתי העלמין הקראיים בליטא

מתוך פעמים 98-9

כתיבת ההיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים – ציוני דרך וסיכויים

מתוך פעמים 92

'כתפוח נאה בפרות כן כהן בצאתו' הדימוי בפיוי 'מה נהדר' מהתקופה הפייטנות הקדם-קלאסית

מתוך: גנזי קדם ה

'לא יסור שבט מיהודה': יהודי אתיופיה כסוגיה תאולוגית

לא לשאול כל שאלות – גרשם שלום וחקר המיסטיקה היהודית בת ימינו

מתוך פעמים 94-5

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר