מאמרים בנושא יהדות ספרד והמזרח

 

הרב אברהם איבלאגון וחיבורו על כרתים והיהודים שבו

מתוך פעמים 37

הרב אליהו בן אמוזג

מתוך פעמים 74

הרבנית אסנת – ראש הישיבה בכורדיסתאן

מתוך פעמים 82

הרהורים בדבר אופיה של שירת-ישראל בספרד

מתוך פעמים 2

הרומאנסה והקאנסיון – מן האפי אל הלירי בשירה הספרדית-יהודית

מתוך פעמים 30

הרומאנסה של היהודים הספרדים מתורכיה ומארצות הבאלקאן

מתוך פעמים 7

הרועה הנחשק ברומאנסרו

מתוך פעמים 30

הרחבת בית הקברות היהודי של סלוניקי [1790] – דוגמה למאבק בין-דתי על המרחב הציבורי בעיר העות'מאנית

מתוך פעמים 98-9

הרמב"ם והמליצה העברית

מתוך פעמים 81

הרעבון בשנות תקפ"ה-תקפ"ז בתימן

מתוך פעמים 60

הרצל ותכנית גלזר למדינה יהודית בתימן

מתוך פעמים 65

הרצף התרבותי של גולי ספרד – המקרה של דוד דה יצחק כהן נשיא

מתוך פעמים 49

הרקע הדו-לשוני לצמיחת שירי 'מטרוז' (רקמה) בצפון-אפריקה

מתוך פעמים 30

השד"ר ר' דוד נחמיאס ומצות תימן

מתוך פעמים 64

השואה בכתיבתו של אדמון ז'אבס

מתוך פעמים 34

השווה והשונה בין ביתא ישראל בגונדר ובתגרי

מתוך פעמים 33

השיבוץ המקראי באזהרות משכיל שיר הידידות לר' משה אבן צור

השימוש באילנות יוחסין בקרב ביתא ישראל – לדמותו של גיבור היסטורי בספרות ובמסורות

מתוך פעמים 58

השינויים בקרב יהודי אתיופיה 1974-1983

מתוך פעמים 33

השירה העברית בארצות-המזרח – התגבשותה בימי-הביניים ומעברה לעת החדשה

מתוך פעמים 26

השירה העברית בארצות-המזרח ובצפון-אפריקה

מתוך פעמים 2

השירה העברית שבתחום השפעת הערבית - בין מזרח למערב

מתוך פעמים 2

השירה והפיוט בצפון-אפריקה - המשך וחידוש

מתוך פעמים 2

השלטון העות'מאני בטריפולי מנקודת ראותו של מרדכי הכהן

מתוך פעמים 3

השמות הפרטיים בתרגומי הלאדינו: סוגיית המקור והזהות היהודית

מתוך פעמים 84

'השפעה ספרדית' באשכנז בסוף ימי-הביניים ובראשית העת החדשה

מתוך פעמים 57

השפעות מאיטליה ומצרפת על עיצוב תיקי ספר-תורה בלוב ובתוניסיה

מתוך פעמים 57

השפעת הנאציזם בעיראק והפעילות האנטי-יהודית 1941-1933

מתוך פעמים 29

השרח המוגרבי למקרא

מתוך פעמים 83

התאסלמות בקהילות העות'מאניות והתנצרות באיטליה ובגרמניה במאות הט"ז והי"ז

מתוך פעמים 57