מידע חדש לחוקרי ארץ ישראל שהגיע למערכת קתדרה

מידע וחומר שהגיע אל מערכת קתדרה אך קצרה היריעה מלפרסמו, יובא כאן במלואו.

 

אוסף שאול דגן במוזיאון העלייה הראשונה ע"ש משה ושרה אריזון בזכרון יעקב

3/01/2010