רשימת הנושאים של חוברות פעמים

 

הלשונות היהודיות; העליות המסורתיות מהמזרח; הציונות באיראן;
"מורשת יהדות המזרח" מהי? ועוד.
1
 
הציונות בצפון אפריקה; האנטישמיות באלג'יריה; ראשית הנגידות
במצרים; השירה העברית בארצות המזרח.
2
 
קהילות ישראל בתקופה העות'מאנית; לוב, סוריה; שבתאות;
ספרות הלכית ועממית.
3
 
בין יהודים לגויים בצפון אפריקה; משוררת עבריה במארוקו במאה
הי"ח.
4
 
הסחר הבינלאומי והיהודים בתימן; תגובת יהודי המזרח לעליית
הנאציזם ועוד.
5
 
אזלה.
6
 
ספרות עממית של יהודי המזרח; עלייתה ושקיעתה של קהילת
קהיר.
7
 
אזלה.
8
 
לתולדות החינוך היהודי בקהילות המזרח; בין יהודים לערבים
במצרים ובסוריה; פיוטי ר' יעקב אבן צור.
9
 
מאה שנה לעליית תרמ"ב מתימן.
10
 
אמנויות הצורפות בקהילות המזרח: ירושלים, בבל, איראן, תימן,
הבלקן.
11
 
היהודים בתורכיה במאות ט"ז-כ'.
12
 
לתולדות הספרות של יהודי המזרח: השירה העממית בקוצ'ין;
הספרות בכורדיסטאן, ועוד.
13
 
אזלה.
14
 
מיסטיקה ביהדות המזרח: ספרות כישוף, קבלה, שבתאות; תעשיית
בגדי סאלוניקי; מגויסים יהודים מאלג'יריה; לתולדות הפלשים.
15
 
יהודי מצרים במאות ט"ז-כ.
16
 
מתרבותם של יהודי המגרב; המשפחה בעדן; החינוך בקוקאנד.
17
 
האמנים - ארגון על קהילתי במגרב? יהודי ספרד ולשונותיהם;
הספרדים בפולין ועוד.
18
 
מסורות המוסיקה של יהודי ספרד והמזרח.
19
 
המורשת היהודית מוסלמית; ר"ח בן עטר והחסידות; מונטיפיורי
לעזרת אחיו: א"י, דמשק, מרוקו, פרס, גרוזיה.
20
 
החוברת אזלה.
21
 
יהודי אתיופיה; גוייטין - הגניזה והתימנים; יהדות איראן וכי"ח.
22
 
מתרבותם של יהודי המזרח: לשון, ספרות, מקרא, תיאטרון,
היסטוריה.
23
 
הגניזה בקאהיר והגניזות במזרח; בין יהדות המגרב לארץ-ישראל;
יהדות לבנון בתקופה העות'מאנית.
24
 
היכן קבר שבתי צבי? משיחיות בתימן; ממארוקו לאפריקה; גולי
א"י במצרים; צורפות בכורדיסטאן.
25
 
הספרות העברית במזרח - לאחר גירוש ספרד.
26
 
אזלה.
27
 
יהדות ספרד והמזרח בתקופת השואה בשלטון איטליה וצרפת
הוישאית: איטליה, לוב, אתיופיה, צפון-אפריקה, סוריה, ולבנון.
28
 
יהדות ספרד והמזרח בתקופת השואה במדינות מוסלמיות: תורכיה,
איראן, אפגניסטן, עיראק.
29
 
ספרות יהודית בהקשרים רב-לשוניים בקהילות: תימן, צפון
אפריקה, יוון, יהודי ספרד.
30
 
הישיבות בקאסטיליה במאה הט"ו; יהודי המגרב במאות הט"ו-ט"ז;
היהודים הספרדים ברומניה; לשון הדיבור של יהודי גרוזיה ועוד.
31
 
היהודים הקראים; שירת הבקשות של יהודי מארוקו ועוד.
32
 
יהודי אתיופיה. אזלה.
33
 
לתולדות יהודי מצרים; מתרבותם של היהודים הספרדים ועוד.
אזלה.
34
 
יהודי בוכארה. אזלה.
35
 
תהליכי מודרניזציה ביהדות בבל.
36
 
לתולדות יהודי איטליה; על יהודי כרתים ועוד.
37
 
היהודים והלשון היוונית; אסכולת הדקדוק באנדלוסיה; יהודי המגרב;
הקשרים עם המרכזים בבבל ובא"י; מוכסים יהודים במצרים;
מגבית לעולים מתימן.
38
 
העליות הגדולות מאסיה ומאפריקה.
39
 
לראשית הציונות בממלכה העות'מאנית; "פועלי ציון" בבולגריה;
עלייה מסאלוניקי ועוד. אזלה.
40
 
היבטים בתרבות יהודית בימי הביניים מספרד עד סין.
41
 
המרות דת ואנוסים בעולם האסלאם.
42
 
מחקרים בקבלה בצפון אפריקה.
43
 
מקורות חדשים לתולדות השבתאות.
44
 
חברה ים-תיכונית 1700-700.
45
 
שנה לגירוש ספרד. אזלה 500.
47-46
 
500 שנה לגירוש ספרד.
48
 
500 שנה לגירוש ספרד.
49
 
500 שנה לגירוש ספרד. אזלה.
50
 
500 שנה לגירוש ספרד. אזלה.
51
 
ספרים, ספריות ודפוסים - איטליה, קושטא, בלגראד, מרוקו, בבל,
הודו.
52
 
לשון סופרים וספרות. יהודה הלוי, עברית בספרד, ערבית-יהודית
במגרב, סינדרלה מתימן.
53
 
ר' סעדיה גאון: שירה, לשון, פילוסופיה, הלכה.
54
 
מנהגים ורבנים בזמנים החדשים.
55
 
מחיי עדות המזרח בירושלים - לשונות, אמנות, שירת הבקשות,
מינות.
56
 
בין מזרח למערב - בתפיסות ישראל - הלכה, פולמוס, חברה, ספרות
ההשכלה, אמנות.
57
 
לתולדות יהודי אתיופיה.
58
 
שירה עברית במזרח בימי הביניים.
59
 
מחיי הקהילות היהודיות באסיה: חיפו, סין, תימן, בוכארה,
קאווקאז.
60
 
יהודים ומוסלמים: בין מפגש לחיכוך.
61
 
יהודים ומוסלמים - נקודות מפגש וחיכוך. שירה - הלכה -
היסטוריה.
62
 
יהודים ומוסלמים - נקודות מפגש וחיכוך בראי המקורות.
63
 
יהודי תימן.
64
 
יהודי תימן - היסטוריה - שימור ושינוי בהלכה ובמנהג. יהודי
שאלוניקי.
65
 
יהודי סוריה.
66
 
יהודי סוריה במאה העשרים.
67
 
ספרד ופורטוגאל.
68
 
יהודי פורטוגאל והפזורה הספרדית-פורטוגאלית.
69
 
היהודים באימפריה העות'מאנית.
70
 
מבבל ומזרחה - יהודי עיראק והודו במאה העשרים.
71
 
חוברת מגוונת.
72
 
הציונות בקרב יהודי ספרד והמזרח.
73
 
יהודי תוניסיה.
74
 
בין שלוש דתות - קידוש השם ופולמוס דתי.
75
 
יהודים, אנוסים וצאצאיהם בעולם החדש.
76
 
מוסיקה בתרבות יהודי המזרח (כולל תקליטור).
77
 
התפילה במזרח ובמערב - עיונים במעמד התפילה ובנוסחה.
78
 
יהודי אפגאנסתאן, בוכארה ופרס.
79
 
מעגלים - מפגשים בין קהילות במזרח ובמערב.
80
 
עיונים במקאמה העברית.
81
 
חכמת נשים.
82
 
תרגומי המקרא ללשונות יהודיות.
83
 
תרגומי המקרא ללשונות יהודיות.
84
 
מגיה.
85
 
ספרות ההלכה בעת החדשה.
87-86
 
נושאים מגוונים.
88
 
היהודים הקראים.
89
 
יהודים קראים במזרח.
90
 
היהודים באלג'יריה ובסודאן.
91
 
עיונים במחקר.
92
 
כיוונים במחקר.
93
 
תולדות המחקר על יהודי המזרח
95-94
 
נושאים מגוונים
96

נושאים מגוונים
97
 
קבורה ובתי עלמין
99-98
 
דמויות חלוצי המחקר של קהילות ישראל במזרח
100
 
מאמרים בתחומי ההיסטוריה, הלשון והספרות, העוסקים ברובם במאה העשרים.
102-101
 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share
עוד בפעמים
הופיע פעמים 153
עיון מקוון בגליונות העבר
אודות פעמים
פעמים בתקשורת
הנחיות להגשת מאמרים
הופיע פעמים 150-151-152
הופיע פעמים 149
פעמים 148
פעמים 146-7
פעמים מפתח לחוברות 1-50