פעמים: רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח

          עורך: אבריאל בר-לבב                                                           עורך משנה: יאיר עדיאל                         
הפעם בפעמים
תקצירים בערבית
שולמית אליצור
שוב לשאלת האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון
עבדאללה טרביה
בקשת הגאולה, האסתצראח', בשירה הערבית והעברית באנדלוסיה
אביבה שוסמן
סיפור מחללי השבת בקצץ אלאנביאא למוחמד בן עבד אללא אלכסאאי
אליענר ברקת
חתימות ועיטורי חתימות של כותבי מכתבים בגניזה ובתרבות הערבית המקבילה
אריה צורף
תיאור חורבן הבית השני בפירוש הקוראן של אלבקאעי:עד נוסח חדש לספר יוסיפון הערבי
משה קהן
יוסף אבן כספי:נתונים ביוגרפיים חדשים
עיונים וביקורות
סנדרה ולאברג
בין תפוצה לארץ-ישראל
תקצירים באנגלית
פתח דבר
תעתיקים
מבוא
המסגרת ההיסטוריוגרפית ספר הפרוטוקולים של החונטה

פרק א
אירופה ומרוקו במאה התשע עשרה: הרקע ההיסטורי להתהוות החונטה

פרק ב
ליברו די אקטאס די לה חונטה: החונטה מבעד לספרה

פרק ג
לחקות את מצבן הטוב של קהילות אחינו מאירופה: הבנייתה של הזיקה לאירופה
סיכום ומסקנות
קיצורים ביבליוגרפיים
נספחים
תקציר
תוכן אנגלי

רשימת הנושאים של חוברות פעמים

מגליון 1 עד 102

פעמים גליון 138

פעמים גליון 137

פעמים גליון 136

פעמים גליון 135

פעמים גליון 133-134

פעמים גליון 132

פעמים גליון 131

פעמים גליון 130

פעמים גליון 129

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו