פעמים: רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח

עורך : יאיר עדיאל 


תוכן עניינים

הפעם בפעמים

על העטיפה

רן הכהן
'לא יסור שבט מיהודה':
יהודי אתיופיה כסוגיה תאולוגית

פנחס רוט
דגים, מנהגים ופילוסופיה:
פולמוס הלכתי בפרובנס במאה הארבע עשרה

עודד ישראלי
ביכורי קבלה בדרשה לחתונה לרמב"ן

י' צבי לנגרמן
הפרק על הלכות עורלה מתוך 'איסור והיתר'
ושרפת השעורים בבית הקברות

יאיר צורן
'שילוח מנות' ו'הכנת אכל':
בפירושו של יפת בן עלי הקראי לנחמיה ח,י

יונתן בן-שושן
יהודים צרפתים: ניסיונותיהם של חיילים צפון אפריקאים
להשתחרר מצה"ל וממדינת ישראל הצעירה

עיונים וביקורות

ירון צור
יהודי מרוקו לאחר גירוש ספרד

שמעון שטובר
מסוחרי הודו אל מילון חדש של הערבית-יהודית

תקצירים בערבית

תקצירים באנגלית

רשימת הנושאים של חוברות פעמים

מגליון 1 עד 102

פעמים מפתח לחוברות 1-50

מפתח לחוברות 51-100

מוסף פעמים 1

מוסף פעמים 2

פעמים 145