פעמים: רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח

עורך : יאיר עדיאל גליונות קודמים            אודות פעמים          הנחיות להגשת מאמרים

פעמים הוא רבעון בין-תחומי שפיט לחקר קהילות ישראל במזרח,
היוצא לאור מטעם יד יצחק בן-צבי למן שנת 1979.

המאמרים ב'פעמים' עוסקים בנושאים מגוונים הקשורים לקהילות היהודיות
בספרד, באגן הים התיכון ובמזרח, ומתפרסמים בו מיטב המאמרים המדעיים
החדשים בתחומים אלו.