פעמים: רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח

          עורך: פרופ' אבריאל בר-לבב                                                           עורך משנה: ד"ר יאיר עדיאל                         
הפעם בפעמים

על העטיפה: שלמה בר, אהובה עוזרי ושי צברי

התחייה הנשית בבירות: מגמות ותמורות בהתפתחות אגודות הנשים היהודיות בבירות

תורת הפיוט של הרב יוסף חיים מבגדאד

הזיווג הכושל בין תימני למושיעה מעשרת השבטים: עיון מחודש בסיפורים ובמסורות מוקדמות על המפגש עם השבטים האבודים

חוזה עמר בהיסטוריוגרפיה המצרית

עיונים וביקורות

סדרה חדשה של מהדורות טקסטים קראיים - על סדרה בעריכת מאירה פוליאק ומיכאל ג' וכסלר

הזהות הנזילה: האנוסים והשבתאות - על ספרו של אבי אלקיים 'המסע לקץ הימין: בשורת הגאולה השבתאית למשורר משה בן גדעון אבודינטי'

פעלים

מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה

TABLE OF CONTENTS

IN THIS ISSUE
פתח דבר
תעתיקים
מבוא
המסגרת ההיסטוריוגרפית ספר הפרוטוקולים של החונטה

פרק א
אירופה ומרוקו במאה התשע עשרה: הרקע ההיסטורי להתהוות החונטה

פרק ב
ליברו די אקטאס די לה חונטה: החונטה מבעד לספרה

פרק ג
לחקות את מצבן הטוב של קהילות אחינו מאירופה: הבנייתה של הזיקה לאירופה
סיכום ומסקנות
קיצורים ביבליוגרפיים
נספחים
תקציר
תוכן אנגלי

רשימת הנושאים של חוברות פעמים

מגליון 1 עד 102

פעמים גליון 137

פעמים גליון 136

פעמים גליון 135

פעמים גליון 133-134

פעמים גליון 132

פעמים גליון 131

פעמים גליון 130

פעמים גליון 129

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו