פעמים: רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח

          עורך: אבריאל בר-לבב                                                           עורך משנה: יאיר עדיאל                         
תוכן עניינים

הפעם בפעמים

שי רודין
איך מספרים את ההגירה מתוכה?
מעגלי אחרות ברומן 'זה עם הפנים אלינו' לרונית מטלון

שירה שוורצמן-מציאל
הדיבור הדו-קולי במבעי חשק בשירתו של טדרוס אבולעאפיה

דבורה ברגמן
שירה עברית בליוורנו במאה השבע עשרה

תמיר קרקסון
משכילים ספרדים והיסטוריוגרפיה לאומית:
שלושה שקדמו לבן יהודה כמקרה בוחן

יוסף קונפורטי
מרדכי אהרנפרייז: הרב שהוביל את יהודי בולגריה אל הקדמה

סיקורות

דוד מלכיאל
על ספרו של אנדראה מורפורגו

תמר אלכסנדר
על ספרה של נינה פינטו-אבקסיס

תקצירים בערבית

תקצירים באנגלית

מבוא

פרק ראשון
'אל ההרים!'

פרק שני
'חירות או מוות!' קפיטן קיצוֹס מסלוניקי

פרק שלישי
קָפּיטָניסה שָׂרִיקָה מהאי אֶוְויהָ: תרומת הנשים להתנגדות

פרק רביעי
מעבדות לחירות: האי אֶוְויהָ ובעלות הברית

פרק חמישי
קפיטן 'מַכַּבֵּאוֹס' (מכבי): הכבוד שהושב

פרק שישי
מתנדבי 'אֵלָאס ('צבא השחרור העממי היווני' , ELAS) ובעלות הברית

פרק שביעי
מדיניות ההתנגדות בערים ופרשת הרב ברזילי

פרק שמיני
ההתקוממות באושוויץ ותרומתו של יוסף וָרוּך [ברוך]

אפילוג
יוסף מצא והלוחמים שלא זכו להכרה

קיצורים ביבליוגרפיים

רשימת הנושאים של חוברות פעמים

מגליון 1 עד 102

מפתח לחוברות 51-100

פעמים מפתח לחוברות 1-50

מוסף פעמים 1

פעמים גליון 142-3

פעמים גליון141

פעמים גליון 139-140

פעמים גליון 138

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו