פעמים: רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח

          עורך: אבריאל בר-לבב                                                           עורך משנה: יאיר עדיאל                         
תוכן עניינים

הפעם בפעמים

על העטיפה

תרצה קלמן
כתובות באות ברזל ועופרת בדפוס:
מהפכת הדפוס ויצירת החיבור בית יוסף

יהודה ליבס
האמת על קבלת ר' משה קורדובירו המשתקפת בספרות הלוריאנית

משה אידל
הרחם ואין–סוף בקבלת הרמ"ק

אלישע רוס–פישביין
מורשת הנביאים ודרך הנבואה בקרב צוּפים וחסידי מצרים בימי הביניים

אסתי אייזנמן
היבטים מדעיים בפירושו של כומטינו למורה הנבוכים

שמעון פוגל ואורי ארליך
פורס סוכת שלום: מבט נוסף על חתימת ברכת השכיבנו

תעודה
דרור חוברה
זיכרונות ר' שלום חיים צארום

לזכרם
מאיר מ' בר–אשר
אפרים יעקב ז"ל

תקצירים בערבית

תקצירים באנגלית
מבוא

פרק ראשון
'אל ההרים!'

פרק שני
'חירות או מוות!' קפיטן קיצוֹס מסלוניקי

פרק שלישי
קָפּיטָניסה שָׂרִיקָה מהאי אֶוְויהָ: תרומת הנשים להתנגדות

פרק רביעי
מעבדות לחירות: האי אֶוְויהָ ובעלות הברית

פרק חמישי
קפיטן 'מַכַּבֵּאוֹס' (מכבי): הכבוד שהושב

פרק שישי
מתנדבי 'אֵלָאס ('צבא השחרור העממי היווני' , ELAS) ובעלות הברית

פרק שביעי
מדיניות ההתנגדות בערים ופרשת הרב ברזילי

פרק שמיני
ההתקוממות באושוויץ ותרומתו של יוסף וָרוּך [ברוך]

אפילוג
יוסף מצא והלוחמים שלא זכו להכרה

קיצורים ביבליוגרפיים

רשימת הנושאים של חוברות פעמים

מגליון 1 עד 102

פעמים מפתח לחוברות 1-50

מוסף פעמים 1

פעמים גליון141

פעמים גליון 139-140

פעמים גליון 138

פעמים גליון 137

פעמים גליון 136

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו