פעמים: רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח

          עורך: פרופ' אבריאל בר-לבב                                                           עורך משנה: ד"ר יאיר עדיאל                         
הפעם בפעמים

שליח לעצמו:קווים לדמותו של ר' אברהם חמוי (1886-1838)

נורוז והמימונה,הסהרנה ועוד:
ראש השנה הפרסי הקדום כמקור לחג שנחוג באסרו חג פסח באיראן,במרוקו ובקהילות אחרות

היבטים משפחתיים בטקסי הנישואים של יהודי אתיופיה

שרידי בית הקברות היהודי ח'רטום

ספרים וסיקורות

מוחמד והיהודים

פרס בן צבי

IN THIS ISSUE
פתח דבר
תעתיקים
מבוא
המסגרת ההיסטוריוגרפית ספר הפרוטוקולים של החונטה

פרק א
אירופה ומרוקו במאה התשע עשרה: הרקע ההיסטורי להתהוות החונטה

פרק ב
ליברו די אקטאס די לה חונטה: החונטה מבעד לספרה

פרק ג
לחקות את מצבן הטוב של קהילות אחינו מאירופה: הבנייתה של הזיקה לאירופה
סיכום ומסקנות
קיצורים ביבליוגרפיים
נספחים
תקציר
תוכן אנגלי

פעמים גליון 135

רשימת הנושאים של חוברות פעמים

מגליון 1 עד 102

פעמים גליון 133-134

פעמים גליון 132

פעמים גליון 131

פעמים גליון 130

פעמים גליון 129

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו