פעמים: רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח

          עורך: פרופ' אבריאל בר-לבב                                                           עורך משנה: ד"ר יאיר עדיאל                         
הפעם בפעמים
משה בהר
מאה לפלורה ספורטו:
סיפור לא ידוע של נחמה פוחצ'בסקי ואפשרותה של ברית פמיניסטית־מזרחית
עפר אליאור
יחזקאל עדיף מאריסטו: דת ומדע בארבעה פירושים ל'ואשמע' ליחזקאל
יחיאל צייטקין
מפירוש פילוסופי־רדיקלי לחיבור הלכתי:שימושו של ר' יצחק די לאטשׂ בספרו תולדות יצחק בפירושו של ר' יוסף כספי טירת כסף
משה לביא ומשה גן־צבי
מצרפת לפסטאט: השפעת מעבר מסורות על מעמד מדרש האגדה והפיוט בוויכוח על זהותו של אליהו
פיטר ש' לנרד
לשבט ולמשען: הערות לאופיו הספרותי של ספר שבט יהודה מאת שלמה אבן וירגה
אפרים חמיאל
התפתחות ההלכה: עמדתו המתפתחת של שד"ל.
ג יא ברכה
בתֻפים עשויים מנפט: הדחתו של הרב שלמה תאג'ר מכהונת החכם באשי בבירות
אלדד וייל
השואה בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי )מניטו(: עיון במאמר ויהי באחרית הימים
תעודה
אהרן גימאני.
כתבי מינוי לקופת ההקדש בצנעא במאה השמונה עשרה
ירון בן־נאה ויוחאי בן־גדליה
תמיכת קהילת וינה בקהילה היהודית בבורסה באמצע המאה התשע עשרה
פתח דבר
תעתיקים
מבוא
המסגרת ההיסטוריוגרפית ספר הפרוטוקולים של החונטה

פרק א
אירופה ומרוקו במאה התשע עשרה: הרקע ההיסטורי להתהוות החונטה

פרק ב
ליברו די אקטאס די לה חונטה: החונטה מבעד לספרה

פרק ג
לחקות את מצבן הטוב של קהילות אחינו מאירופה: הבנייתה של הזיקה לאירופה
סיכום ומסקנות
קיצורים ביבליוגרפיים
נספחים
תקציר
תוכן אנגלי

רשימת הנושאים של חוברות פעמים

מגליון 1 עד 102

פעמים גליון 133-134

פעמים גליון 132

פעמים גליון 131

פעמים גליון 130

פעמים גליון 129

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו