מאמרים בנושא ארץ ישראל

ארכיון מפלגת העבודה הישראלית בבית-ברל כמקור לתולדות ארץ-ישראל, 1948-1930

מתוך קתדרה 3

ארכיון עריית תל -אביב-יפו כמקור לשלהי השלטון העות'מאני בארץ ישראל

מתוך קתדרה 1

ארכיונים ואוספי-תעודות במכון ז'בוטינסקי

מתוך קתדרה 10

ארמונות בעיבורי קיסריה הביזנטית

מתוך קתדרה 122

ארץ הקודש ותושביה בסיפורי מסעות של הנזיר בר-צומא

ארץ פלגי מים

מתוך עת-מול 199

'ארץ צלצל כנפיים' וגאולת ישראל

מתוך קתדרה 50

ארץ-ישראל במדיניות הים-תיכונית של מעצמות אירופה, 1314-1291

מתוך קתדרה 25

ארץ-ישראל בעיני יוונים: המקרה של דור

ארץ-ישראל בעיני יוונים: המקרה של דור

ארץ-ישראל בעיני יוונים: המקרה של דור

ארץ-ישראל בתקופת הברונזה התיכונה II: יישובים ואוכלוסיה

מתוך קתדרה 31

ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד; חקר שנות דור - הישגים ותהיות

מתוך קתדרה 100

ארץ-ישראל של ראשית המאה העשרים בעיניו של צייר הונגרי

מתוך קתדרה 51

אש בוערת במירון

מתוך עת-מול 199

אש עברית בלב האוקיינוס

חוויות על אניית המשא הישראלית "מאיר דיזיגוף"

אשקלון ו'תחומי ארץ-ישראל' בתקופת המשנה

מתוך קתדרה 19

אשקלון כמרכז אינטלקטואלי הלני במאה החמישית והשישית

אתונה דסוריא: על אנשי-רוח יוונים בגדרה

מתוך קתדרה 35

בא השטן לכפר-יחזקאל בערב שבת: מרד הזקנים והמאבק על הקמת בית כנסת במושב עובדים בעמק יזרעאל (1924–1928)