מאמרים בנושא ארץ ישראל

גידול האוכלוסייה ביהודה ותעשיית שמן הזית במאה השמינית לפסה"נ

גידול חזיר בארץ-ישראל לאחר התקופה הרומית

מתוך קתדרה 78

גילוי הילד הארוטי בארץ-ישראל - קווים לדמותה של המחלקה להיגיינה של בית הספר

מתוך קתדרה 101

גילוי מזבח הכנסייה של 'בית היתומים הסורי' של שנלר בירושלים

ג'יפנא: מפגש פסגה וכתובת לטינית

גלגולו של חיבור

מתוך עת-מול 189

גלגולי כותרים - 'הלבנון', 'חבצלת', 'המגידי'

מתוך קתדרה 71

גלגולם של שמות – על ספרו של יואל אליצור, שמות מקומות קדומים בארץ ישראל: השתמרותם וגלגוליהם

גלגלו של ארמון

מתוך עת-מול 187

גלגלי הסרטים של ההיסטוריה

מתוך עת-מול 194

גלוסקמה מירושלים הנושאת כתובות קרבן

מתוך קתדרה 98

גן עדן, גן האהבה ועמק רפאים

מתוך עת-מול 186

'גנה אשר בו כל מני מעדנים'

מתוך קתדרה 93

גנזך המדינה כמקור לתולדות ארץ ישראל בתקופת השלטון העות'מאני

מתוך קתדרה 1

געגועים ל"דגל הדיו"

מתוך עת-מול 199

גפנים בחרמון – עדויות בפיוט ארץ-ישראל ליישוב יהודי באזור החרמון

מתוך קתדרה 46

גריסי חיטה בספרות התלמודית, בספרות הקלסית והיום

גרמניה והציונות, 1897-1918

מתוך קתדרה 16

גשמי אביב ובתי כנסת עתיקים

'גשרים בין אתמול ומחר' - מקומה של תרבות הגולה בסיפור חייהן של גיבורות העלייה החמישית

מתוך קתדרה 114