מאמרים בנושא ארץ ישראל

ברכת הכוהנים על לוחיות כסף מכתף הינום בירושלים

מתוך קתדרה 52

ברכת כוהנים מכתף הינום - המשמעות המקראית של התגלית

מתוך קתדרה 52

ברנקו זיצר ומפעל הדגים בקורדני, 1934-1947

מתוך קתדרה 111

בשבח העדות האישית

בשדה המחקר - אין מביאים ראיה מן השתיקה ו'שתיקה רועמת'

'בשדות ובמדברות': על מרחב ומשמעות באגדות צפת

מתוך קתדרה 116

'בשם החברים הסובלים' - תולדות קבוצת חלוצים דתיים בכינרת בשנים 1926-1929

מתוך קתדרה 115

בתי אוצר ומרכזי מנהל - ייעודם המרכזי של מבצרי המדבר

מתוך קתדרה 82

בתי הכנסת וההתיישבות היהודית בגולן ה'תחתון' בתקופות הרומית והביזנטית

בתי הקברות של ציפורי

בתי כנסת עתיקים ומקוואות טהרה: הממצא הארכאולוגי וזיקתו להלכה קדומה

בתי-הדין היהודיים לאור תעודות מדבר יהודה

מתוך קתדרה 82

בתי-הכנסת של השומרונים בתקופת הרומית-ביזנטית

מתוך קתדרה 4

בתי-הסוהר בארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי

מתוך קתדרה 32

בתי-מדרשות בארץ-ישראל בראשית תקופת האמוראים

מתוך קתדרה 8

גאוגרפיה היסטורית בישראל - כיווני מחקר ומגמות מתודולוגיות

מתוך קתדרה 100

גאוגרפיה של ארץ-ישראל בזמן עבר

מתוך קתדרה 92

גאולה ושיקופה

מתוך עת-מול 196

גאולוגיה ונוף בנגב – על הספר: עמיר אידלמן, עזרא זילברמן, יואב אבני וחנן גינת, הגיאולוגיה והתפתחות הנוף בנגב

גאולת הקרקע בארץ-ישראל

מתוך קתדרה 59