מאמרים בנושא ארץ ישראל

ביצורה של ירושלים העות'מאנית - המימד האירופי

מתוך קתדרה 63

ביצורי תקופת הברונזה התיכונה בארץ-ישראל כתופעה חברתית

מתוך קתדרה 81

ביצות עמק-יזרעאל – אגדה ומציאות

מתוך קתדרה 27

'ביקור ארץ-האבות' – יומנו של ויליאם טופקיס, 1923

מתוך קתדרה 13

'ביקור חולים פרושים' בירושלים, מחברה לבית-חולים

מתוך קתדרה 27

בית - הבד הטמפלרי בשרונה

מתוך קתדרה 82

בית (יהודי) קטן בערבה

מתוך עת-מול 197

בית החולים היהודי הראשון בירושלים

מתוך קתדרה 33

בית הכנסת והקהילה היהודית הכפרתי בתקופת המשנה והתלמוד - מימון הקמתם ותחזוקתם של בתי הכנסת כמנגנון משווה

מתוך קתדרה 116

בית המגורים הכפרי בהר חברון ומסורת הבניה הארץ ישראלית

מתוך קתדרה 24

'בית המנורות' בחפירות הר הבית; בית הכנסת הקדום ביותר שנתגלה עד כה בירושלים

מתוך קתדרה 94

בית פרחי והתמורות במעמדם של יהודי סוריה וארץ-ישראל, 1860-1750

מתוך קתדרה 34

בית-הבראה לפועלים חקלאיים בירושלים (1923-1919)

מתוך קתדרה 30

בית-החולים העירוני התורכי בירושלים

מתוך קתדרה 78

בית-הכנסת הגדול בתל-אביב ותרומתו של אלכס ברוולד להקמתו

מתוך קתדרה 57

בית-הכנסת ובית-המדרש והזיקה ביניהם

מתוך קתדרה 18

בית-המקדש בירושלים: תיאורי יוסף בן-מתתיהו ומקורות אחרים

מתוך קתדרה 77

בית-הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ו'הדסה' בירושלים – הכנות ושנים ראשונות

מתוך קתדרה 48

בית-מלאכה לייצור סבון בירושלים העות'מאנית

מתוך קתדרה 52

בית-שאן בספרות הנוסעים של המאה הי"ט

מתוך קתדרה 59