מאמרים בנושא ארץ ישראל

שמטו מן ההיסטוריוגרפיה הישראלית

שמירה ובטחון על הר-הבית בראשית השלטון העות'מאני

מתוך קתדרה 33

שמירת טבע ופיתוח סביבתי

מתוך עת-מול 199

שמעון ברמן ותוכניתו ליישוב ארץ-ישראל

מתוך קתדרה 47

שמשון על פי חז"ל

שנות העיצוב של מדינת ישראל על הכרך השביעי בסדרה 'תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל מאז ימי העלייה הראשונה' העוסק בעשור הראשון למדינת ישראל

שני הסברים לשתי הדרכים

מתוך קתדרה 53

שני מקורות חדשים מעזבונו של טיטוס טובלר

מתוך קתדרה 56

שניים אוחזים בכתר

שנים-עשר היישובים הגדולים בארץ-ישראל במאה התשע-עשרה

מתוך קתדרה 19

שנת 1948 ומקומה בשיח היסטוריוגרפי של שדה האמנות בישראל – על הספר: אליק מישורי, סביב למדורה בסלון: שדה האמנות היהודי בישראל, 1948–1949

שער הרצל

(עת-מול 182)

שער ירושלים בדרך הגיא

מתוך קתדרה 15

שערי ירושלים בתיאור מוקדסי - הצעת זיהוי חדשה על-פי מקורות ביזאנטיים

מתוך קתדרה 8

שערי ירושלים לפי אלמקדסי והגניזה הקאהירית

מתוך קתדרה 110

שעשועי הרצל

עת-מול 133

'שפה ברורה' – לבירור ייסודה והתפתחותה

מתוך קתדרה 68

שק"ש, חבל"ז, אמל"ק

שרידים ממלחמת העולם הראשונה לאורך נחל בשור (ואדי עזה) ובסביבתו

מתוך קתדרה 117

שרידים מספרים: חוות מרדכי- להקדים את המחקר השיטתי להתיישבות המעשית.