עת-מול: דו-ירחון לתולדות עם-ישראל וארץ-ישראל

עת-מול הוא דו-ירחון לתולדות עם-ישראל וארץ-ישראל, הכולל מאמרים, סקירות על מחקרים, סיפורים מחיי הארץ, זכרונות, תגליות ומספר מדורים קבועים. המאמרים מלווים בשפע תמונות, איורים וציורים נדירים ומפתיעים, ומוגשים בשפה השווה לכל נפש.

 

.

לצפייה במאמרים המקוונים יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל
תוכן העניינים
אפרים קנרפוגל / מגפף אל בהוד אפיו ותבניתו
ארי גייגר / איזהו חסיד באשכנז?
שימרית שריקי-הילבר / המקום ינחם אתכם
טל קוגמן / למענינו נתנו החכמות והמדעות
מוטי בן ארי / הלא אב אחד לכולנו
חיים גורן / לבנים גרמניות בארץ הקודש
יואל אמיר ושי פרקש / נוף ירושלים בין יפו ואוסטרליה
אביהו זכאי / פיגורה ומימזיס במאבק התרבות
אליעד מורה-רוזנברג / חיים שהוסגרו לחוצות ולתוף
נעם זדוף / 'רמיגרנט' בנוף מולדתו
מיכאל יעקובסון / מהבית שחרב אל בניין הבית
יחיעם ויץ / איכה עשיתם כדבר הזה לעם הזה?
גדעון עפרת / המוות, אמן וגרמניה
גיא מירון / הגטו, הווילה והחרב המתהפכת
רוביק רוזנטל / שלאפשטונדה בערבון מוגבל
חתום על מנוי לכתב העת
מפתחות לגליונות קודמים
לצפייה במאמרים המקוונים יש ללחוץ על הכותרת או על ...

עתמול 230

עתמול 229

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו