בית הספר ללימודי ירושלים

יד בן-צבי עוסקת בחקר ירושלים לדורותיה, מעבירה קורסים רבים הרצאות וסיוריים שבועיים אודות העיר, עברה, האישים והעמים שחיו ועברו דרכה. לאחרונה גם מוקם ביה"ס ללימודי ירושלים שיהווה גוף לאומי–ממלכתי אשר יוביל את לימודי ירושלים

 

תרבות יהודית ישראלית

מרכז 'אריאל' - המרכז לתולדות ירושלים בימי התנ"ך

קורסים בירושלים

סיורים בירושלים