הספריה החדשה ביד בן-צבי הספריה ביד בן צבי הספריה הספריה הספריה

ספרים חדשים ספטמבר-אוקטובר 2014

 

ספרים חדשים ספטמבר אוקטובר  2014

 

 

 

 1. תלמי, ביני  חג ישראלי : הצעות לטקסי החגים במשפחה בצרוף מבואות עיוניים / תל-אביב : עם עובד, תשע"ד 2014.

 

 1. אברהם בן משלם אביגדור סגלת מלכים : מהדרה ביקורתית מבוססת על כתב יד פרמא פלטינה 2445, בהשוואה לעוד עשרה כתבי יד ... / ירושלים : ר. כהן, 2009.

 

 1. אורבך, עליזה עליזה אורבך - קוראים : בספרייה הלאומית / ירושלים : הספרייה הלאומית, 2013.

 

 1. אורין, מאיר המורה לדורות : רבינו משה בן מימון / ירושלים : מוסד הרב קוק, תשט"ז.

 

 1. אלדר, ערן- בכוחותיה העצמיים : ההתפתחות האורבנית של תל-אביב בשלהי תקופת המנדט ובעשורי המדינה הראשונים / תל-אביב : רסלינג, 2013.

 

 1. אלוני, צבי פרקים בתולדות דואר האוויר של ארץ ישראל : אוסף אלפרד גולדשמידט / תל אביב : מוזיאון ארץ ישראל - מוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות, תשע"ג 2013.

 

 1. אלעזר בן קליר,המאות ה-6-7 פיוטים לראש השנה / ירושלים : האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשע"ד 2014.

 

 1. בזק, אמנון שמואל א' : מלך בישראל / ירושלים : מגיד, 2013.

 

 1. בזק, אמנון שמואל ב' : מלכות דוד / ירושלים : מגיד, 2013.

 

 1. בית סלומון : שלושה דורות של מחדשי היישוב / ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ד 2014.

 

 1. בכר, גיורא,   הודו - יומן מדיני : סיפור כינון היחסים הדיפלומטיים בין הודו לישראל ממבט אישי 1989-1992 / אזור : ראובני ספרי צמרת, תשע"ג 2013.

 

 1. בעיני זאב : על דיוקנו של דוד בן-גוריון ושל מנחם בגין ברישומיו של זאב / חולון : המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס, 2013.

 

 1. בר-כוכבא, גרשון מקדש בלהבות : סיפור הקרב האחרון / ירושלים : מגלי"ם, 2014.

 

 1. גורן, דותן ובא לציון גואל : המאמצים היהודיים לקניית אחיזה במקומות הקדושים בירושלים וסביבותיה בשלהי התקופה העות'מאנית (1918-1840) / רמת-גן : [חמו"ל], תשס"ה 2005.

 

 1. גטרידה, חנן ישראל - שבילי צילום : [היכרות אינטימית עם נופים ואנשים באחת הארצות המסקרנות בעולם] / [תל-אביב] : קורדינטה, 2013.

 

 1. גלון, רות קופלוביץ צפורה זייד : האישה והאגדה או האישה מאחורי האגדה / תל חי : [חמו"ל], תשע"ב.

 

 1. גליק, רותי אסורה בארץ חדשה : סיפורה של המהגרת חנה סנש / חיפה : פרדס, תשע"ג 2013.

 

 1. גלעדי, הרצל בנתיבי חיי / [הרצליה] : והגדת לבנך, 2012.

 

 1. גרנות, משה- הנער מכפר מל"ל : פרקים בחייו של אריאל שרון / קרית-גת : דני ספרים, תשע"א 2010.

 

 1. דין, יעל מנגד / בן שמן : מודן, 2014.

 

 1. דיסקין, אהוד- הן אפשר / תל אביב : משכל, 2013.

 

 1. הבר, איתן, המלחמה : מלחמת יום הכיפורים, 1973 / [אור יהודה] : כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2013.

 

 1. הגדה של פסח.בוכרית.תשס"ח.רמת גן הגדה של פסח : ע"פ נוסח חוקת הפסח של העדה הבוכרית בהוספת פתגמים ואמרות קודש מהרבי מליובאוויטש / רמת גן : קונגרס יהודי בוכרה, תשס"ח 2008.

 

 1. הורביץ, בועז ניחוח אדמה תחוחה : ראשון לציון 1882-1922 / [ישראל] : הוצאת אפי מלצר, 2014.

 

 1. הורוסוב, הילה הסרט הוא חיינו אך לא בשבילנו : סקירה של העיתונים, בבתנגדויות והמאבקעם כנגד הראינוע והקולנוע בתל-אביב מראשיתם ועד שנות ה-30 : לבירור מקומם בתרבות הפנאי בעיר העברית הראשונה / [רמת-גן : חמו"ל], 2006.

 

 1. הירשנזון, חיים ספר מלכי בקדש : שאלות ותשובות / ירושלים : מכון שלום הרטמן, תשס"ז-תשע"ג 2006-2012.

 

 1. המכון למורשת בן גוריון אומרים ישנה ארץ : עם ישראל וארצו / אבן-יהודה : רכס פרויקטים חינוכיים, 2012.

 

 1. זוכר, יצחק משבחי ירושלים : ["מעורב חרושלמי" פיקנטי של אתרים, סיפורים והיסטוריה] / ירושלים : [חמו"ל], תשע"ג - 2013.

 

 1. חדד, אליעזר- "השווה הכתוב אישה לאיש" : על מעמדן של נשים בבתי דין רבניים / ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ג 2013.

 

 1. חותם בהר : 60 לפלמ"ח צובה, תש"ח-תשס"ח, 1948-2008 / [פלמ"ח צובה] : קיבוץ פלמ"ח צובה, 2008.

 

 1. חזון האוויר : ראשית התעופה בארץ-ישראל, 1948-1913 / תל אביב : מוזיאון ארץ ישראל, תשע"ד 2013.

 

 1. טפר, יגאל דרכים נושאות עם : דרכי עולי הרגל אל ירושלים בימי הבית השני / [בני ברק] : הקיבוץ המאוחד, תשע"ג 2013.

 

 1. טרנר, יוסף היחס לציון ולתפוצות במחשבה היהודית של המאה ה- 20 : עיונים בפילוסופיה של הקיום היהודי / בני ברק : הקיבוץ המאוחד, 2014.

 

 1. יהב, דן מעוז אביב: בת שישים : סיפורה של שכונה עירונית כאגודה שיתופית (2014-1954) / [תל אביב] : מישב, 2014.

 

 1. יודאיקה מקומית : חפצי היודאיקה שנוצרו בארץ ישראל 1880-1967 / תל אביב : מוזיאון ארץ ישראל, 2014.

 

 1. כהן לוינובסקי, נורית פליטים יהודים במלחמת העצמאות / תל אביב : הוצאת עם עובד, תשע"ד 2014.

 

 1. כהן, עמיחי - יורים ושופטים : ביטחון ומשפט בישראל / [תל אביב] : ידיעות אחרונות, 2014.

 

 1. כנס [מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל]9 :2010 : הלחימה במבואות ירושלים : הכנס השנתי התשיעי, העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל י-י"א בחשון תשע"א, 18-19 באוקטובר 2010, יד לשריון לטרון / ירושלים : אריאל, 2011.

 

 1. כנרי, ברוך יוסקה רבינוביץ - עדות / : ברוך כנרי. רמת גן : יד טבנקין, 2014.

 

 1. לאו, בנימין ירמיהו : גורלו של חוזה / תל-אביב : משכל, 2010.

 

 1. לאומיות, זהות ופוליטיקה : ישראל והמזרח התיכון : מחקרים לכבודו של פרופ' אשר ססר / תל אביב : מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב, 2014.

 

 1. לוי בן אברהם בן חיים לוית חן : החלק השני מן המאמר השישי - סתרי אמונה : החלק השני מן המאמר השביעי - שער ההגדה / באר-שבע : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ד.

 

 1. לוי-חברוני, אמציה עליית יהודי תימן למושבה זכרון יעקב : תרע"ב-תרע"ד, 1914-1912 / [זכרון יעקב? : א' לוי-חברוני], תשס"ט 2008.

 

 1. ליבוביץ מתפלמס : תמלול ותיעוד וידאו של 13 שעות פולמוס / ירושלים : כרמל, תשע"ג 2013.

 

 1. ליסק, רבקה שפק מתי ואיך חוסל הרוב היהודי בארץ ישראל : משלהי המאה ה-4 לפנה"ס עד המאה ה-16 לסה"נ :היהודים כמיעוט בזמן הכיבוש הנוצרי מוסלמי / ירושלים : כרמל, תשע"ד 2014.

 

 1. מוזיאון העליה הראשונה על שם משה ושרה אריזון (זכרון יעקב) סיפורה של המושבה זכרון יעקב מהעלייה הראשונה ועד העלייה של שנות ה-50 : אסופת רשימות ומאמרים / זכרון יעקב : מוזיאון העליה הראשונה, תשס"ז 2007.

 

 1. מוזיקה בישראל / קריית שדה בוקר : אוניברסיטת בן גוריון בנגב - מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, תשע"ד 2014.

 

 1. מזר, אילת גילוי אוצר המנורה למרגלות הר הבית / ירושלים : שהם, 2013.

 

 1. מלמד-כהן, רחמים,-  קוצ'יק / ירושלים : רחמים מלמד-כהן, 2014.

 

 1. נביעות : הארות, עצות ותובנות המשיבות את הרוח על פי משנתו של הראי"ה קוק / תל אביב : משכל, 2013.

 

 1. נוימן, גבי, - שישים וארבעה נקבים / תל-אביב : גוונים, תש"ע 2010.

 

 1. סמואל, יצחק, היינו כחולמים : מסע לארץ ישראל ומסע בה בשנת תרצ"ה-1935 / ירושלים : משפחת סמואל, תשע"ג 2012.

 

 1. סרוגו, שי הפועלים היהודים בנמל סלוניקי : בין העולם העות'מאני לעולמה של מדינת הלאום היוונית (1869-1936) / ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ד 2014.

 

 1. עבודה דוקטור בנושא 'מהנדסים, אדריכלים [-] אסכולות ודגמים בתכנון בעירוני והארכיטקטוני של תל אביב 1909-1966' : בקשה להגשה במתכונת 'עבודה דוקטור הכוללת מאמרים'] / [ירושלים : חמו"ל], 2010.

 

 1. עוז, אברהם שדות ומזוודות : תזות על הדרמה העברית והסיפר הציוני / תל אביב : רסלינג, 2014.

 

 1. עינב, כי בתחבולות / תל-אביב : משכל, 2014.

 

 1. עמק שוה (ירושלים) עיר משתנה בעקבות עברה : פרויקטים ארכיאולוגיים בעל השפעה פוליטית בעיר העתיקה של ירושלים ובכפר סילואן / [ירושלים? : עמק שוה], 2013.

 

 1. עמרני, חגית זהותה וייחודה של הפורטוגזים בתוניס במאות ה-18 וה-19 / [רמת גן : חמו"ל], תשע"ב, 2011.

 

 1. עפרת, גדעון, - אופקים רחבים - 120 שנות אמנות ישראלית : מאוסף עפרת לאוסף לוין - עבודות נבחרות / [ירושלים] : קרן וינה ירושלים לאמנות ישראלית, 2012-2013.

 

 1. עציון, יהודה עלילות המופתי והדוקטור : השיח הציוני-מוסלמי בנושא הר הבית והמקדש על רקע פרעות תרפ"ט / ירושלים : ספריית בית אל, תשע"ד 2014.

 

 1. פרידמן-פלג, קרן, - העם על הספה : הפוליטיקה של הטראומה בישראל / ירושלים : מכון אשכול - האוניברסיטה העברית ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית, תשע"ד 2014.

 

 1. קוה, יואב  4X  4 סיבות לטייל ברכב שטח / [ישראל] : שבילים, [2014].

 

 1. קרש, אפרים מיתוס המרכזיות הפלסטינית / רמת גן : מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן, 2014.

 

 1. ראש פינה בת מאה ושלושים : (תרל"ח-תשס"ח) / ראש פנה : המועצה מקומית ראש פנה, תשע"א.

 

 1. רומן, ידין מצדה : תהומות אין חקר / [תל אביב] : ארץ הצבי, 2014.

 

 1. רז, נפתלי נווה-אילן ההיסטורית : "לגעת בעבר ולשמרו למחר" / רבדים : נבאט, 2009.

 

 1. רזניק, נדב האכלת גוזל קוקיה אירופית ע"י "פונדקאיו" המדברונים : בנחל מנחת ירושלים : מקרה לדוגמא של "טפילות" במחלקת העופות / ירושלים : נדב רזניק, תשע"ד .

 

 1. רזניק, נדב סווג התפתחותי-נושאי של הלכות הירושלמי ככתבה וכלשונה / ירושלים : נ. רזניק, תשע"א.

 

 1. רזניק, נדב רשימת המנורה : סדר הדלקת הנרות בבהמ"ק עפ"י כת"י, כ"ק האדמו"ר מנחם מענדל : ניתוח נושאי התפתחותי משווה, ע"ד החסידות / ירושלים : נ. רזניק, תשע"ג.

 

 1. רזניק, נדב שטיחי משכית במראת סיפורי המקרא : לפי סדר השרשים לרד"ק וקונקורדנציה חדשה לתנ"ך בעריכת אברהם אבן-שושן / ירושלים : נדב רזניק, תשע"ד.

 

 1. ריבלין, יובל - העכבר ששאג : זהות יהודית בקולנוע האמריקני והישראלי / ירושלים : טובי, 2009.

 

 1. רמון, אילן מעלינו רק רקיע : היומנים של אילן ואסף רמון / תל-אביב : משכל, 2013.

 

 1. רמון, יוסף צבי בן דוד- שמיטה : מן המקורות ועד להלכה למעשה / אלון שבות : מרכז הלכה והוראה, תשע"ד.

 

 1. רנסנס כלי המתכת הדמשקאים מהמאות ה-19 וה-20 : אוסף יפעת ודורון סבג / רעננה : אגף תרבות, נוער ופנאי - עיריית רעננה, 2012.

 

 1. רשימה שלמה : המכילה את השמות והכתבות של עסקי התעשיה היהודיים בא"י ... ירושלם : מחלקת המסחר והתעשיה, [תרפ"ד] 2010.

 

 1. Abowd, Thomas Philip, Colonial Jerusalem : the spatial construction of identity and difference in a city of myth, 1948-2012 / Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, [2014].

 

 1. Ackerman-Lieberman, Phillip Isaac The business of identity : Jews, Muslims, and economic life in medieval Egypt / Stanford, California : Stanford University Press, c2014.

 

 1. Agmon, Iris Family & court : legal culture and modernity in late Ottoman Palestine / Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, 2006.

 

 1. Arkin, Kimberly A. Rhinestones, religion, and the Republic : fashioning Jewishness in France / Stanford, California : Stanford University Press, [2014].

 

 1. Azoulay, Ariella, The one-state condition : occupation and democracy in Israel/Palestine / Stanford, Calif, : Stanford Univ. Press, 2012.

 

 1. Borders and boundaries in and around Dutch Jewish history / Amsterdam : Aksant, 2011.

 

 1. Carenen, Caitlin The fervent embrace : liberal Protestants, evangelicals, and Israel / New York : New York University Press, 2012.

 

 1. Cromer, Gerald Tikkun Olam : engaged spirituality and Jewish identity / Ramat Gan : Bar Ilan University, 2007 5767.

 

 1. Crown-Tamir, Hela Israel - history in a nutshell : highlighting the war and military history / Jerusalem : TsurTsina, 2011.

 

 1. Dolermo, Marco Francesco La costruzione dell'odio : ebrei, contadini e diocesi di Acqui dall'istituzione del ghetto del 1731 alle violenze del 1799 e del 1848 / Torino : S. Zamorani, 2005.

 

 1. Ethnographic encounters in Israel : poetics and ethics of fieldwork / Bloomington : Indiana University Press, [2013].

 

 1. Feiler, Gil Israel and Kazakhstan : assessing the bilateral relations / Ramat Gan : The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, 2014.

 

 1. Finkelstein, Israel The forgotten kingdom : the archaeology and history of Northern Israel / Atlanta : Society of Biblical Literature, 2013.

 

 1. Goldstein, Miriam, Karaite exegesis in medieval Jerusalem : the Judeo-Arabic Pentateuch commentary of Yusuf ibn Nuh and Abu al-Faraj Harun / Tubingen : Mohr Siebeck, c2011.

 

 1. Gordis, Daniel Menachem Begin : the battle for Israel's soul / New York : Nextbook, [2014].

 

 1. Gregg, Gary S. The Middle East : a cultural psychology / Oxford ; : Oxford University Press, 2005. New York :.

 

 1. Helman, Anat Becoming Israeli : national ideals and everyday life in the 1950s / Waltham, Massachusetts : Brandeis University Press, 2014.

 

 1. Hodes, Joseph, - From India to Israel : identity, immigration and the struggle for religious equality / Montreal : McGill-Queen's University Press, [2014].

 

 1. Holocaust survivors : resettlement, memories, identities / New York : Berghahn Books, 2012.

 

 1. Israel in the world : legitimacy and exceptionalism / London : Routledge, 2013.

 

 1. Kotani, Apostol A history of Jews in Albania. Tirana : s.n., 2011.

 

 1. Levy, Solly El segundo libro de Selomó : (de Tánger a Montreal) / Barcelona : Tirocinio, 2014.

 

 1. Levy, Yagil, - Israel's death hierarchy : casualty aversion in a militarized democracy / New York : New York University Press, c2012.

 

 1. Matalon, Avi Tel Aviv : urban culture in another Zion / [Cambridge, M.A. : S.n. ], 2009.

 

 1. Messinas, Elias V. The synagogues of Greece : a study of synagogues in Macedonia and Thrace / Jacksonville, FL : Bloch Publishing, 2012.

 

 1. Nationalism and binationalism : the perils of perfect structures / Brighton : Sussex Academic Press, [2013].

 

 1. Postwar Jewish displacement and rebirth, 1945-1967 / Leiden : Brill, [2014]. Boston.

 

 1. Pringle, Denys Churches, castles and landscape in the Frankish East / Farnham : Ashgate Variorum, c2013.

 

 1. Roffé, Sarina. An analysis of Brooklyn's rabinnical takana prohibiting Syrian and Near Eastern Jews from marrying converts / Touro College, 2006.

 

 1. Sephardi lives : a documentary history, 1700-1950 / Stanford, California : Stanford University Press, 2014.

 

 1. Sezanayev, Moshekhay Hearts, beating in unison : Sazanayev's genealogical tree / New York : M. Sezanayev, 2012.

 

 1. Spolsky, Bernard The languages of the Jews : a sociolinguistic history / New York : Cambridge University Press, 2014.

 

 1. Susser, Asher Israel, Jordan, and Palestine : the two-state imperative / Waltham, Mass. : Brandeis University Press, c2012.

 

 1. Talgam, Rina Mosaics of faith : floors of Pagans, Jews, Samaritans, Christians, and Muslims in the Holy Land / Jerusalem : Yad Izhak Ben-Zvi, 2014.

 

 1. The impacts of lasting occupation : lessons from Israeli society / New York : Oxford University Press, c2013.

 

 1. The Ottoman Middle East : studies in honor of Amnon Cohen / Leiden ; : Brill, 2014.

 

 1. Through the eyes of the beholder : the Holy Land, 1517-1713 / Leiden ; : Brill, 2013. Boston :.

 

 1. Бачаев, Мордехай Хия,1911-2007 Мурури Замон /

 

 1. Ильязаров, Яков Пламя души / Израиль : М+, 2009.

 

 1. Калонтаров, Давид Ефимович Десятилетия среди веков и тысячелетий / Израиль : автор, 2008.

 

 1. Калонтаров, Давид Ефимович Память и подвиг имена и судьбы 2557 фронтовиков Бухарских евреев : (каталог) / Израиль : автор, 2006.

 

 1. Кураев, Григорий Подбит на взлёте / New York : [s.n], 2008.

 

 1. Суфичаев, Илья Бухарские евреи в народной и современной медицинве : Сборник очерков / Израиль : Всемирный Конгресс Бухарских Евреев, 2004-2005.

 

 1. Хахамов, Йосеф Кахоль-Лаван / Израиль : Берилл, 2007.

 

 

 

ספרים ישנים, שהם חדשים בספרייה, שקוטלגו בחודשים

ספטמבר אוקטובר   2014

 

 1. שר שלום, משה ההוי בשכונות יוצאי אירן בירושלים כרקע לספרות עממית / [ירושלים : חמו"ל], [תשמ"ד].

 

 1. תנ"ך.סורית.תשל"ג המקרא בתרגום הסורי-ארצישראלי : חלק ראשון - תורה ונביאים / ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל"ג 1973.

 

 1. תנועת ההגירה של ערביי א"י בתקופה 1.12.47-1.6.48 / [ח.מ. : חמו"ל], 1948.

 

 1. אביטל, שפרה,  שפרה ונחמן רפופורט אביטל / [ח"מ : חמו"ל, 2001+].

 

 1. אהרוני, עינת ירושלים במורשת יהודי אתיופיה / [רמת גן : חמו"ל ], תשס"ב.

 

 1. אוזון, אתי ייבוש ביצות החולה על ידי הקק"ל / [רמת גן : חמו"ל], 2002.

 

 1. אראל, אורלי שימור אתרים הסטוריים במדינת ישראל : חקיקה, מנהל ומדיניות / ירושלים : [חמו"ל], תשמ"ז, 1987.

 

 1. בוכני, אתי מסלול לטיול : מדריך לטיולי משפחות בחיק הטבע / תל אביב : צופית, [1999].

 

 1. בר-אילן, מאיר, אגרות : הרב מאיר בר-אילן / רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ו 1976.

 

 1. ברדן, ז'ן דני פרשת דרייפוס / תל אביב : עם עובד, תשנ"ב 1992.

 

 1. גורן, יהודית קרית ענבים : תכנונה, הקמתה והתפתחותה בשנותיה הראשונות (1920-1925) / [רמת-גן : חמו"ל], 1994.

 

 1. גריצר, איריס הזכות לקורת-גג : ההתיישבות העירונית של הפועלים בארץ-ישראל ושורשיה האירופאיים בין שתי מלחמות העולם / תל אביב : [א. גריצר], 1991.

 

 1. דה-מלאך, יואל, התפתחות המחקר החקלאי ברמת הנגב 1943-2001 / שדה בוקר : מכון בן-גוריון, תשס"ג 2003.

 

 1. דולו, ז'ילברט הבעיה האיסלאמית : האיסלאם על שולחן הניתוחים : סקירה מקיפה על המניעים הדתיים-היסטוריים של האיסלאם לעוינותו לישראל ולמדינות המערב / Paris : [חמו"ל], 2002.

 

 1. המוזיאון וספרית אמלי למוסיקה חיפה כלי נגינה עממיים בתורכיה / חיפה : המוזיאון וספרית אמלי למוסיקה חיפה, 1980.

 

 1. הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות הכנס הישראלי.(א :1987 : ספר הפדרציה הספרדית בישראל / תל-אביב : הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות בישראל, תשנ"ג 1993.

 

 1. וילנאי, זאב  גבול לבנון / תל אביב : מטכ"ל. קצין חינוך ראשי. ענף הסברה. מדור ידיעת הארץ, תשל"ח 1978.

 

 1. חמישה מסלולי סיורים ב"פרוזדור ירושלים" / ירושלים : האגף לחינוך ולנוער, קרן קימת לישראל, תשנ"ב 1992.

 

 1. ידיעת הארץ : דפי הדרכה למורה בצה"ל. / [ח.מ. ] צה"ל, מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, ענף השכלה, [תשכ"כ - 1964].

 

 1. יום ירושלים / ירושלים : משרד החנוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, היחידה להעמקת החנוך היהודי, תשמ"ח.

 

 1. יעקב, מאנקונה  עיר האור / תל אביב : זמורה-ביתן, תש"ס 1999.

 

 1. ירושלים בשיר ובסיפורת : הרצאות שנישאו בכנס המוקדש לירושלים לרגל ההכרזה על הנושא השנתי במערכת החינוך / ירושלים : קרן ספריות לילדי ישראל, תשנ"ג.

 

 1. ירושלים.מחלקת מהנדס העיר.המשרד לתכנית אב כרטסת השימור / (ירושלים) : המשרד, 1968.

 

 1. ישראל.ועדת ההגוי לפתוח התירות בירושלים דו"ח מסכם / ירושלים : משרד התיירות, תשנ"ג 1993.

 

 1. לגעת בעבר ולשמרו למחר" : חידון ארצי לנוער - תשנ"ה, תקנון / [ח.מ. : פלס שירות דפוס], תשנ"ה.

 

 1. ליכטהים, ריכרד תולדות הציונות בגרמניה / [ירושלים] : הספריה הציונית, [1951].

 

 1. לירון, אהרון ירושלים העתיקה במצור ובקרב / [תל-אביב] : מערכות, 1960.

 

 1. מורה דרך קצר דגם ירושלים מסוף ימי הבית השני / ירושלים : הולילנד, [1966] , 1984+.

 

 1. מערכות ים - בטאון חיל הים - בכוננות ובמלחמה / (תל אביב ) : מערכות, תשכ"ו 1967.

 

 1. מפה של זיכרון : מרחב ההנצחה לזכרו של יצחק רבין / תל אביב : מוזיאון ארץ ישראל, 1996.

 

 1. משפט התורה במדינת ישראל / עפרה : מכון משפטי ארץ, [תשס"-].

 

 1. נעלה לירושלים : כ"ט שנים לאיחוד העיר ; כנס נוער ארצי / ירושלים : משרד החינוך, התרבות והספורט - מינהל חברה ונוער - תחום של"ח וידיעת הארץ, [1996?].

 

 1. סליאר, דפנה ראשיתו של החינוך הלאומי ביפו / [ח.מ. : חמו"ל, תשנ"ד.

 

 1. סרוסי, אברהם מבבל לרמת גן : התיישבות עולע עיראק בעיר רמת גן בראשית שנות ה-90 / [רמת גן : חמו"ל], תש"ס.

 

 1. קטריץ', ויקוריה העיתונות היהודית בשפה הרוסית במאה ה-19 : היחס להגירה / [רמת-גן : חמו"ל, 1990+].

 

 1. קלינמן, טובה הגמנסיה העברית בירושלים ויחס הציבור הדתי ללימודי החול ולחילוניות / [רמת-גן, חמו"ל].

 

 1. שילה, יהודית שיקולים בקביעת שמות לישובים : (בין השנים 1922-1951 / [רמת-גן : חמו"ל], 2001.

 

 1. שלהב, יוסף גורמים פוליטיים בהקצאה מרחבית של שירותי-חינוך דתיים בערים ישראליות / ירושלים : [חמו"ל], תשל"ז, 1977.

 

 1. שפיגל, נתן, מלים מספרות : מבחר מונחים וגלגולם בתרבות האנושית / ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ב 1992.

 

 1. Bucharim and Beit Yisrael rehabilitation program : stage 1 - analysis and recommendations for immediate action / Tel Aviv : Avnin, 1979.

 

 1. Collins, Norman J. The Ottoman post and telegraph offices in Palestine and Sinai / London : Sahara Publications, 2000.

 

 1. Dehan, Emmanuel Megiddo Armageddon : a geographical, historical and archeological survey / Tel-Aviv : E. Dehan, 1980.

 

 1. Dimand, Maurice Sven A handbook of Muhammadan art / New York : Hartsdale House, 1947.

 

 1. Feinberg-Vamosh, Miriam Daily life at the time of Jesus / Herzlia : Palphot, [2001?].

 

 1. Gafni, Shlomo S. The glory of Jerusalem / Jerusalem : G.A. the Jerusalem Publishing House, c1982.

 

 1. Gevaryahu, Haim Vision and fulfilment : six Bible personalities / Tel-Aviv : World Wizo Department of Education, 1987.

 

 1. Guiladi, Yaël Jerusalem est une, 1967-1977 / Jerusalem : Livres Keter, c1977.

 

 1. Harper's Bible dictionary / San Francisco : Harper & Row, c1985.

 

 1. Lüpsen, Focko Palästina : Bilder einer Reise. Witten : Eckhart-Verlag, [1955].

 

 1. Mitrani, Emili Anatolian synagogues / Istanbul : Mitrani-Alok Productions, 1992.

 

 1. Pipes, Daniel,1949- The hidden hand : Middle East fears of conspiracy / London : Macmillan Press, 1996.

 

 1. Penkower, Monty Noam, Decision on Palestine deferred : America, Britain and wartime diplomacy, 1939-1945 / London : Frank Cass, 2002.

 

 1. Romantic Lebanon : the European view, 1700-1900 : [exhibition catalogue]. London : British Lebanese Association, c1986.

 

 1. Savitzky, Joseph Activity centers study : summary report March 1976 / [Jerusalem] : Policy Planning Section, City Planning Department, Jerusalem Municipality, 1976.

 

 1. Segev, Samuel Crossing the Jordan : Israel's hard road to peace / New York : St. Martin's Press, c1998.

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share
עוד בספריית יד בן-צבי
קטלוג הספריה המקוון / ONLINE CATALOG
עדכוני פתיחה לחודשים ינואר ופברואר
קטלוג הספריה המקוון באנגלית ENGLISH CATALOG
נהלי עיון בכתבי יד ובספרים נדירים
אודות הספריה
הוראות הגעה
אוסף כתבי העת, אוסף כתבי היד
אוספים מיוחדים
ספריית יב"צ-כותר
מאמרים, ספרים וסרטים מקוונים