הודעה על כוונת יד יצחק בן צבי להתקשר במיזם משותף עם עמותת 'מדוד לדור, תנועה חברתית להובלת יהודי קווקז'

 

כ' אב תשע"ח

1.8.2018

הודעה על כוונת יד יצחק בן צבי להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30)

לתקנות חובת המכרזים

בהתאם לתקנה (3)ב לתקנות חובת המכרזים (תשנ"ג-1993) מתכבדת יד יצחק בן-צבי (להלן: "יב"צ"), להודיע בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת 'מדוד לדור, תנועה חברתית להובלת יהודי קווקז', לביצוע מיזם משותף, בנושא  'מעגלי זהות – שיח וקרוב בן דורי'.

המיזם המשותף יתווה תהליך בו שני מעגלי הקהילה היהודית יוצאת הקווקז, ותיקים מחד ונערים ונערות מאידך, יפגשו במסגרות שונות של שיח והיכרות עם מושגים ואתרים הקשורים בחברה הישראלית והיהודית-קווקזית תוך דגש על דיאלוג בן דורי.

המיזם המשותף יעודד ויתרום לחיזוק הקשר הבין-דורי אצל בני הנוער מקהילת יוצאי הקווקז בארץ, וכן לקשר של בני הקהילה לחברה הישראלית. בנוסף להיבט החינוכי והחברתי, המפגשים עם הוותיקים יתועדו על ידי המשתתפים הצעירים על מנת לשמר את הידע ואת התרבות היהודית-קווקזית של הדורות הקודמים. הליווי האקדמי של הפרויקט יהיה נתון בידיו של ד"ר חן ברם, אנתרופולוג, היסטוריון ומנחה קבוצות המומחה ליהדות קווקז. התכנית תופעל בישובים הבאים: באר שבע, שדרות, נתניה, חדרה, נצרת עלית ואופקים.

פירוט תקציב הפרויקט

הסעיף

עלות בש"ח

פירוט

הערות

 

ניהול תכנית

 

30,000 ₪

 

5,000 ₪ לחודש * 6 חודשי הפעלה

 

 

ליווי אקדמי

 

15,000 ₪

 

 

 

ד"ר חן ברם

 

הנחייה וליווי ותיקם מספרים

 

40,000 ₪

 

2 רכזים 1/3 משרה (12,000 ₪ למשרה) * 5 חודשים

 

 

 

הכשרה והדרכה נוער מוביל שינוי

 

50,000 ₪

 

4 מדריכים * 1/4 משרה (10,000 ₪ למשרה מלאה)* 5 חודשים

 

 

מסע משמעותי (5 ימי מסע)

 

145,000 ₪

 

לינה, הזמנה, הסעות, מעטפת לוגיסטית, הפעלות

 

 

שירותי משרד

 

30,000 ₪

 

 

 

 

 

 

 

פירוט עלויות מסע:

אוטובוסים – 3 * 2800 ₪ * 5 = 42,000 ₪

לינה וכלכלה – 250 ₪ * 80 בני נוער * 4 = 80,000 ₪

הפעלות  וכניסה לאתרים, 200 ₪ לנער * 80 בני נוער  = 16,000 ₪

חולצות  = 2,000 ₪

בלתי מתוכנן = 5000 ₪

 

חלוקה תקציבית:

חלק עמותת מדור לדור – 160,000 ₪ , חלק יד יצחק בן צבי – 150,000 ₪

 

אומדן שווי ההתקשרות: 310,000 ש"ח

תקופת ההתקשרות: כשנה

בהתאם לתקנה 3(ב) לתקנות על אדם ו/או חברה המבקשים והמסוגלים לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, במייל michal@ybz.org.il  על יכולתם זו, בצירוף פרטים בדבר ניסיונם בתחום. ככל שתתקבל פניה מעת אדם ו/או חברה על פיה הם מסוגלים לבצע מיזם מעין זה, תשקול ועדת המכרזים את הפניה ולאחר מכן תקבל את החלטתה.

 

                                                                                                בכבוד רב,

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט – 1969

 

הודעה על כוונת יד יצחק בן צבי להתקשר במיזם משותף עם עמותת 'מדור לדור'  הודעה על כוונת יד יצחק בן צבי להתקשר במיזם משותף עם עמותת 'מדור לדור'
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share