חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

 

 

כ"ו בשבט תשע"ח

11.2.2018

 

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

שם הספק: הצוות הדידקטי בע"מ

מהות ההתקשרות:

בשנת 1954 מיפו במחלקת היסטוריה של צה"ל את אתרי הקרבות של מלחמת העצמאות. על גבי מפות סומנו נקודות הקרבות ומידע אודות סוג הקרב, החטיבה שלחמה והתאריך. בשנת 2015 ביצעה יד יצחק בן-צבי בשיתוף המרכז לחקר כוח המגן והצוות הדידקטי, המרה של המידע שבמפות למדיה דיגיטלית שמוצג באתר אינטרנט http://moreshet-map.org.il/. אתר האינטרנט מציג באמצעות מפה דינאמית ובאמצעות היררכיה של התוכן את 1,660 אתרי הקרבות במלחמת העצמאות. את הפרויקט מלווה ועדת היגוי מקצועית המאשרת את כל התכנים, חברים בה נציגים בעלי ידע מקצועי נרחב מיד בן צבי מן המרכז לחקר כוח המגן ועוד.

שלב א' של פיתוח הפורטל אשר בוצע כאמור על ידי העמותה לחקר כח המגן בשיתוף הצוות הדידקטי וכלל בין היתר, פיתוח תוכן וארגון של 1,660 אתרי הקרבות בהיררכיה של תוכן על פי שלבי המלחמה וכד', הסתיים. נכתב טקסט בהיר המציג את ייחוד הקרבות, הפרק במלחמה אליו הם שייכים וההשתלבות בתמונה הכוללת של המלחמה. בנוסף במסגרת שלב א' נעשה פיתוח טכנולוגי המאפשר למפה להיות דינאמית ברמה ראשונית.

הייצוג הדיגיטלי של המפות, בתוספת ארגון התוכן בהיררכיה ומנגנוני החיפוש באתר, מאפשרים הנגשה מיטבית של המידע ההיסטוריה הלאומי לקהל הרחב.

העמותה לחקר כח המגן פורקה והצוות הדידקטי ביקש לבצע יחד עם יד בן –צבי את שלב ב' של הפרויקט הכולל בין היתר – תוספת של מידע בטקסט ובתמונות לכל אחד מ-1,660 אתרי הקרבות, קישור לאתר יזכור – דפי חללים, מענה לשאלות גולשים ובקשות להוספת מידע, תרגום המאגר לשפות נוספות, פיתוח טכנולוגי נוסף, תחזוקה, תיקונים ושדרוג וכן שיווק.  הנושא אושר ע"י משרד מורשת וירושלים.

הצוות הדידקטי הינו חברה המתמחה בפיתוח תוכניות וכלים להעברת ידע, בנוסף הוא בעל ניסיון בפרויקט הספציפי וברשותו המידע והנתונים הקשורים לפרויקט.

אומדן שווי ההתקשרות: 500,000

תקופת ההתקשרות: 18 חודשים

 

 

עדי עופר

סמנכ"ל כספים

 

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הצוות הדידקטי  חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הצוות הדידקטי
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share