הודעה על כוונת יד יצחק בן צבי להתקשר בהסכם עם קונגרס יהודי בוכרה (ע"ר) לביצוע מיזם משותף.

 

כ"ג בטבת תשע"ח

10.1.2018

 

הודעה על כוונת יד יצחק בן צבי להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30)

לתקנות חובת המכרזים

בהתאם לתקנה (3)ב לתקנות חובת המכרזים (תשנ"ג-1993) מתכבדת יד יצחק בן-צבי (להלן: "יב"צ"), להודיע בזאת כי בכוונתה להתקשר בהסכם עם קונגרס יהודי בוכרה (ע"ר) לביצוע מיזם משותף.

מהות ההתקשרות:

קונגרס יהודי בוכרה (להלן "הקונגרס"), הינו ארגון גג של יהודי בוכרה, המונה על פי דבריו כ- 250,000 איש בישראל, משרת את הקהילה מבחינה חברתית ועונה על כל צרכיה המיוחדים בתחומי התרבות, הפולקלור, החינוך הבלתי פורמאלי, העמקת הזהות היהודית, סיוע בקליטה, חיזוק המורשת היהודית והתרבותית, עידוד לגיוס משמעותי לצה"ל וקידום בני העדה ללימודים האקדמאים על ידי הענקת מלגות.

הקונגרס פנה על יב"צ על מנת שתשתף עמו פעולה במסגרת מיזם משותף לעריכתו של אירוע חגיגי של יהודי בוכרה שיתקיים בתאריך כ"ג בשבט תשע"ח (8.2.18) בבנייני האומה בירושלים. האירוע יהיה בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים, 150 שנה לראשית העלייה מבוכרה לירושלים, 70 שנה למדינה ו-18 שנה לקונגרס יהודי בוכרה.

באירוע ישתתפו כ- 3000 אורחים יוצאי בוכרה לרבות כאלה אשר יגיעו מרחבי העולם לאירוע (מארה"ב, אוסטריה, אוזבקיסטן ועוד). בנוסף, האירוע יעסוק בין השאר בהעברת המורשת והיסטוריה של יהודי בוכרה ומנהגיה לדורות הבאים וכן תצוין הקמת שכונת הבוכרים בירושלים, לפני קום המדינה.

מכון בן-צבי ביב"צ פועל רבות בתחום המחקר על יהדות בוכרה ואף עתיד לפרסם ספר חדש בקרוב בנושא זה, לכן, הוא רואה חשיבות רבה בעריכת כנס בתחום הנ"ל בו תינתן אפשרות ליב"צ להציג בין היתר את פירות המחקר של המכון. במסגרת המיזם המשותף ותכנון האירוע הקונגרס יעביר לאישור וועדת ההיגוי אשר כוללת גם את נציג יב"צ את כל האזכורים ההיסטוריים ומנהגי העדה בערב.

השתתפות הקונגרס (לרבות באמצעות שיתופי פעולה נוספים) בתקציב האירוע הינה מעל 60% מעלות המיזם ויב"צ תשתתף ביתרה בהתאם לתקציב מפורט.

אומדן שווי ההתקשרות: 300,000 ש"ח

תקופת ההתקשרות: חודשיים

בהתאם לתקנה 3(ב) לתקנות על אדם ו/או חברה המבקשים והמסוגלים לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, במייל michal@ybz.org.il  על יכולתם זו, בצירוף פרטים בדבר ניסיונם בתחום. ככל שתתקבל פניה מעת אדם ו/או חברה על פיה הם מסוגלים לבצע מיזם מעין זה, תשקול ועדת המכרזים את הפניה ולאחר מכן תקבל את החלטתה.

 

 

 

הודעה על התקשרות עם קונגרס יהודי בוכרה  הודעה על התקשרות עם קונגרס יהודי בוכרה
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share