מכרז פומבי 2/2019 - הזמנה להגשת הצעות לאספקת שירותי הסעות ליד יצחק בן-צבי

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום 29/7/2019 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12/8/2019 עד השעה 12:00

 

קישורים למסמכי המכרז:

 

מכרז פומבי 2/2019 לאספקת שירותי הסעות  ליד יצחק בן-צבי- מסמכי המכרז המלאים  מכרז פומבי 2/2019 לאספקת שירותי הסעות ליד יצחק בן-צבי- מסמכי המכרז המלאים
מכרז פומבי 2/2019 לאספקת שירותי הסעות ליד יצחק בן-צבי - הודעת המכרז בעברית  מכרז פומבי 2/2019 לאספקת שירותי הסעות ליד יצחק בן-צבי - הודעת המכרז בעברית
מכרז פומבי 2/2019 לאספקת שירותי הסעות ליד יצחק בן-צבי - הודעת המכרז בערבית  מכרז פומבי 2/2019 לאספקת שירותי הסעות ליד יצחק בן-צבי - הודעת המכרז בערבית
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share