הודעה בדבר הארכת המועד להגשת מועמדות לקול קורא מס' 7/2018 פייטן נגן

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

קול קורא מס' 7/2018 – להצטרפות לרשימת פייטנים נגנים

 

 הודעה בדבר דחיית מועד להגשת ההצעות וקביעת מועד חדש

 

ועדת המכרזים של יד יצחק בן-צבי מבקשת להודיע כי חל שינוי במועד האחרון להגשת הצעות.

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 20/11/2018 בשעה 14:00. הנוסח המפורסם באתר הוא הנוסח לאחר התיקון.

ביתר הוראות הקול קורא לא חל שינוי. 

 

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share