מכרזים

מכרז פומבי 5/2019 - הזמנה להגשת הצעות לאספקת שירותי הסעות ליד יצחק בן-צבי

קול קורא מס' 6/2019 - הודעה על עריכת רשימת מציעים

הודעה על עריכת רשימת מציעים בתחומי הגרפיקה, עריכת הלשון, ניהול דפי פייסבוק וקרטוגרפיה