וועדה מנהלת

וועדה מנהלת:

יו"ר:פרופ'  עפרה תירוש-בקר

פרופ' יעקב ברנאי

פרופ אלון קדיש

מר יעקב יניב

ד"ר אמנון רמון

ד"ר ראובן גפני

ד"ר אביגיל יעקבסון