וועדה מנהלת

וועדה מנהלת:

יו"ר:פרופ' איל ג'יניאו

פרופ' יעקב ברנאי

פרופ אלון קדיש

מר יעקב יניב

ד"ר אמנון רמון

ד"ר ראובן גפני

ד"ר אביגיל יעקבסון