וועדה אקדמית

חברי הוועדה האקדמית:

יו"ר: פרופ' עפרה תירוש-בקר

פרופ' יעקב ברנאי

ד"ר אמנון רמון

פרופ' אהרן שי

פרופ' ירון בן- נאה

פרופ' גלית חזן- רוקם

ד"ר חנן חריף

פרופ' מרגלית שילה

ד"ר אליעזר פאפו