הכינוס הבינלאומי השמונה עשר

              


לחקר קהילות ישראל במזרח

 של יד יצחק בן-צבי

 והאוניברסיטה העברית, ירושלים


       

 הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה לערבית

 


הכינוס הבינלאומי השמונה עשר

כ"א-כ"ד באב ה'תשע"ז
16-13 באוגוסט 2017

יד יצחק בן-צבי, ירושלים, ואוניברסיטת בר-אילן, רמת גן


יום ראשון, כ"א באב תשע"ז, 13 באוגוסט 2017
מכון בן-צבי, צריף הנשיא, רחוב אבן גבירול 14, ירושלים

 

17:30-16:00: הרמב"ם וביתו - א'


יו"ר: צבי לנגרמן – אוניברסיטת בר-אילן

גדעון ליבזון- האוניברסיטה העברית, ירושלים ומכללת צפת
האם הרמב"ם מתפלמס עם הצופיות: המקרה של ידיעה ראציונלית ('עלם') מול ידיעה מיסטית ('מערפה')
 University of Pennsylvania-Marc Herman  
 From the Commentary on the Mishnah to the Book of the Commandments
אבירם רביצקי-  אוניברסיטת אריאל
קריאה בחומשים בציבור: הלכה ותפיסת השפה אצל הרמב"ם והרשב"א

 

17:30: קבלת פנים


18:15: מושב פתיחה חגיגי  לכבוד מרדכי ע' פרידמן לרגל צאת 'ספר הודו' והמילון


 יו"ר: פיליפ אקרמן-ליברמן – Vanderbilt Univ. Nashville

 ברכות:
אהרן ממן, נשיא החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית של ימי הביניים – האוניברסיטה העברית            
            אליעזר שלוסברג, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן, מארח הכנס

מנחם בן-ששון
– האוניברסיטה העברית, ירושלים
הודו בפרספקטיבה של שבעה כרכים
חגי בן-שמאי – האוניברסיטה העברית, ירושלים
על מילונו של מ"ע פרידמן  
נועם סטילמן – אוניברסיטת אוקלאהומה
עכשיו הוא מילונאי - הישגו החדש של מ"ע פרידמן
מרים פרידמן -  דברים אישיים
מרדכי עקיבא פרידמן – אוניברסיטת תל-אביב
דברי תגובה

 

 

יום שני, כ"ב באב תשע"ז, 14 באוגוסט 2017
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, אולם בק

 

11:15-09:30: הגות


יו"ר: מאיר מ' בר-אשר – האוניברסיטה העברית, ירושלים

ברכות: אליעזר שלוסברג - דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן
          דניאל י' לסקר -סגן נשיא החברה

עמירה ערן-
מכללת סמינר הקיבוצים לוינסקי
היחס בין הנפש לגוף בתרגום העברי לספר הנפש מאת דומיניקוס גונדיסלינוס ובאמונה רמה מאת אברהם אבן דאוד
בנימין אברהמוב – אוניברסיטת בר-אילן
מקורותיו של ר' בחיי בחובות הלבבות
דניאל י' לסקר- אוניברסיטת בן-גוריון
על חיבור 'ספר הכוזרי' לר' יהודה הלוי

 

11:45-11:15: הפסקה

 

13:15-11:45: פרשנות קראית - א'

 

יו"ר: נחם אילן – הקריה האקדמית אונו

אליעזר שלוסברג – אוניברסיטת בר-אילן
עקבות פרשנות קראית במדרשי תימן
מירב נדלר-עקירב – אוניברסיטת בר-אילן 
נישואי נשים נוכריות ובגידה בפירושו של יפת בן עלי לספר מלאכי
אהרן ממן - האוניברסיטה העברית, ירושלים
קטע חדש מפירוש רבי יצחק בן שמואל הספרדי וזיקתו ליפת בן עלי

 

16:00-14:30: היסטוריה - א'


יו"ר: קובי יוסף – אוניברסיטת בר-אילן

עודד זינגר-  האוניברסיטה העברית, ירושלים
רצח בצור וקבלת מסמכים משפטיים יהודיים בבתי דין מוסלמיים
רינה לוין מלמד – מכון שכטר למדעי היהדות
שלושה מכתבים מגניזת קהיר בניתוח חברתי ומגדרי
מרים פרנקל – האוניברסיטה העברית, ירושלים
היסטוריוגרפיה מוסלמית בעיניים יהודיות

 

16:30-16:00: הפסקה


17:30-16:30: הרמב"ם וביתו - ב'


יו"ר: ליבנת הולצמן – אוניברסיטת בר-אילן

מרדכי כהן – Yeshiva Univ. NY
לבירור הביטוי 'אלנץ אלמחכם' בהקדמת הרמב"ם למשנה
Vanderbilt Univ. Nashville - Phillip I. Ackerman-Lieberman
 One Mufti, Two Opinions: The Responsa of Moses Maimonides and the Fixed Court of Fustat

 

18:00-17:30: הפסקה / ישיבת הנהלה


19:30-18:00 פרשנות המקרא


יו"ר: מרדכי כהן – Yeshiva Univ. NY

דוד סקליר ואפרים בן פורת -  האוניברסיטה העברית, ירושלים
ברכאל בן חיים בן ברכאל: פרשן המקרא מן המאה העשירית
אבי טל – אוניברסיטת תל-אביב
יחסו של ר' תנחום הירושלמי אל הנס ואל ה'על-טבעי' במקרא
  University of Warsowie-Marzena Zawanowska
Medieval Karaite Approaches to the Story of the Tower of Babel (Gen. 11:1-9)

 

יום שלישי, כ"ג באב תשע"ז, 15 באוגוסט 2017

סיור ברמלה בהדרכת פרופ' יוסף דרורי – אוניברסיטת בר-אילן
יוצאים באוטובוס מאוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, בשעה 8:30 (נא להגיע ב-08:15).
למגיעים באופן עצמאי, הסיור יתחיל ברמלה, בשעה 09:15 (פרטים אצל קובי)

 

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, אולם בק

15:45-13:45: רב סעדיה גאון ומפעלו


יו"ר: מרים פרנקל – האוניברסיטה העברית, ירושלים
יוסף יובל טובי – אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית, ירושלים
הרטוריקה הערבית בשֵרות תרגומו ופרשנותו של רב סעדיה גאון למקרא
יוסף יהלום – האוניברסיטה העברית, ירושלים
סעדיה גאון במרכזו של פולמוס בגדאדי
דן גרינברגר – מכללת אשקלון
דרשה על עשרת הדיברות המיוחסת לרב סעדיה גאון
שמעון שטובר- אוניברסיטת בר-אילן
דרכו של רב סעדיה גאון בפירוש מילים יחידאיות  בספר איוב

 

16:15-15:45: הפסקה


18:15-16:15: הלשון וחכמת הלשון


יו"ר: נאסר בסל – אוניברסיטת תל-אביב
עלי ותד – מכללת בית ברל
החיבור – כתאב שרח 'אם בחקותי' לשמס אלחכמא נפיס אלדין אבו אל-פרג֗ אבן אלכת֗אר" (המאה ה-13) - לקראת מהדורה מדעית
חוסה מרטינז-דלגדו – אוניברסיטת גרנדה, ספרד
כמה פעמים ערך ר' יונה אבן ג֗נאח את כתאב אלמסתלחק?
אורית ניר -  אוניברסיטת תל-אביב
מענייני הריאליה בתרגום ערבי-יהודי של ספר ה'ענק' למשה אבן עזרא: אבני חן, תכשיטים, אריגים ומלבושים
מחמד חאמד – האוניברסיטה העברית, ירושלים
מושג 'צחות הלשון' בתורתו של דוד בן אברהם אלפאסי בהשוואה לחכמי לשון עבריים וערביים בני הזמן

 

19:15-18:30: ישיבת מועצת החברה


יום רביעי, כ"ד באב תשע"ז, 16 באוגוסט 2017

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, אולם בק

 

10:00-09:00: היסטוריה - ב'


יו"ר: חוסה מרטינז דלגדו – אוניברסיטת גרנדה, ספרד

 University of Bucharest–Felicia Waldman 
Judeo-Arabic Studies in Romanian Jewish Cultural Magazines at the Turn of the Century
דותן ארד – אוניברסיטת בר-אילן
יוסף ושלמה: אב ובנו בנגידות מצרים במאה החמש-עשרה

 

10:30-10:00: הפסקה


12:00-10:30: פרשנות קראית ב'


יו"ר: מירב נדלר-עקירב – אוניברסיטת בר-אילן
נאסר בסל – אוניברסיטת תל-אביב
מקורותיו של הגלוסר 'תפסיר אלאלפאט֗' לאבו אלפרג֗ הארון
אילנה ששון – University Sacred Heart
תולדות מסירת פרשנות מקרא קראית בטרם הדפוס
 Russian State Library for the Foreign Literature–Boris Rashkovskiy 
 Derbent (Bāb al-Abwāb) in Medieval Judeo-Arabic sources

 

14:30-13:00: הלכה ופרשנות


יו"ר: שמעון שטובר – אוניברסיטת בר-אילן

נחם אילן- הקריה האקדמית אונו
אלף שנות תפסיר: פנינים מפירוש 'נוה שלום' לרב עמרם קורח על תפסיר רס"ג
צבי שטמפפר – האוניברסיטה העברית, ירושלים
"אחד מקרא ושלוש תרגום: על דרכם של מתרגמי ספרי ההלכה בימי הביניים"
נרי אריאל – האוניברסיטה העברית, ירושלים 
כמה עיונים פילולוגיים בסוגת חובות הדיינים בערבית-היהודית

 

15:00-14:30: הפסקה


16:30-15:00: ספרות ופרשנות


יו"ר: מרים גולדשטיין – האוניברסיטה העברית, ירושלים
אריה צורף -  חוקר עצמאי
סיפור עגל הזהב בפרשנות הערבית היהודית ובפרשנות השומרונית
יאיר צורן- חוקר עצמאי
תרגומו ופירושו של יפת בן עלי הקראי לספרי דברי הימים, עזרא ונחמיה
גדעון בוהק- אוניברסיטת תל-אביב
'תולדות ישו' בארמית ובערבית-יהודית

 

16:30: דברי סיכום וברכת הדרך


תאריך 13/08/2017 - 16/08/2017
מיקום יד יצחק בן-צבי, ירושלים, ואוניברסיטת בר-אילן, רמת גן
מארגן האירוע 025398844
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו