קורס להכשרת עובדים בתיעוד בעל פה

                                            

מכון בן-צבי

לחקר קהילות ישראל במזרח

והאוניברסיטה העברית בירושלים

www.ybz.org.il        

 

 

האוניברסיטה העברית בירושלים

המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן

המדור לתיעוד בעל פה

ohd@savion.huji.ac.il

   

 
קורס להכשרת עובדים בתיעוד בעל פה
שיתקיים במכון בן צבי בסתיו תשע"ג (נובמבר-דצמבר 2012)

המכון ליהדות זמננו ומכון בן צבי מתכבדים להודיע על פתיחת מחזור י"ד של "הקורס לתיעוד בעל פה ע"ש רוזה פרלה רייכר". הקורס מעניק הכשרה מקצועית בעריכת ראיונות, בעיבודם ושימורם והוא מיועד לאנשים האוספים תיעוד בעל פה בתחומים שונים. במסגרת הקורס מקדיש מקום מיוחד לתיעוד ההיסטוריה, התרבות והמורשת של יוצאי ארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה, אך הוא מעניק כלים לשימוש בתיעוד בעל פה גם למבקשים לעסוק בתיעוד בעל פה בנושאים אחרים.

מטרות הקורס:
להקנות לתלמידים את הידע ואת הכלים הדרושים לעריכת ראיונות.
להכשיר את התלמידים להתמודדות עם הרקע ההיסטורי ולפתח גישה ביקורתית לתיעוד בעל פה.
להקנות ידע וכלים לעיסוק בתיעוד בעל פה למטרות תרבותיות-חינוכיות, כגון: שימור זיכרונות הקהילה, עבודות שורשים והכנת תשתית למוזיאונים וארכיונים מקומיים.

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד לכל העוסקים או המעוניינים לעסוק בהיבטים השונים של תיעוד בעל פה:
• סטודנטים וחוקרים המראיינים לצרכים מחקריים. 
• פעילים בארגוני עולים המעוניינים לתעד את יוצאי קהילת המוצא.
• ארכיונאים האוספים תיעוד קהילתי או מוסדי.
• עובדי מערכת החינוך ומורים להיסטוריה המנחים תלמידים בכתיבת עבודות לבגרות.
• עובדים סוציאליים ופעילים קהילתיים. 
הקורס פתוח לכל מי שיעמוד בדרישות: השתתפות פעילה, קריאת ביבליוגרפיה והכנת ראיון במסגרת עבודת גמר.

היכן ומתי יתקיים הקורס?
המחזור הבא של הקורס יתקיים בימי רביעי בשבוע, מכ"ב בחשון תשע"ג - 7 בנובמבר 2012 עד כ' בטבת תשע"ג – ה-2 בינואר 2013, במשך תשע פגישות (הפגישה האחרונה תימשך עד 16.30), ובסך הכל 56 שעות לימוד, בין השעות 9.00 ו- 14.30.
הלימודים יחולקו לשלושה שעורים כפולים בני 45 דקות; בהפסקות יקבלו התלמידים כריכים ושתיה חמה.
הלימודים יתקיימו במכון בן צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים

מה נלמד בקורס?
המקצועות העיקריים שיילמדו בקורס הם:
• התיעוד בעל-פה במחקר ההיסטורי והחברתי: בעיות מתודולוגיות
• ביצוע ראיונות - הדרכה מעשית במסגרת סדנא
• תיעוד בעל-פה בוידאו וחידושים טכנולוגיים בתיעוד בעל פה.
• תכנון פרוייקטים תוך הדגשת הנושאים הקשורים בעליה, קליטה ושימור מורשת קהילתית
• בעיות ספציפיות בתיעוד העליה מהמזרח התיכון וצפון אפריקה (כולל בעיות משפטיות הקשורות בגורמי היציאה וברישום הרכוש)
• בעיות בתיעוד בנושא השואה
• קיטלוג, ארגון, הדפסה, שימור ומיחשוב של תיעוד בעל-פה
• עריכה של עדויות לפרסום.

תנאי ההרשמה
שכר הלימוד נקבע ל-1,300₪ למוסדות (דהיינו לתלמידים שלימודיהם במימון מקום העבודה שלהם) ו- 1,100 ₪ לפרטיים (תלמידים המממנים הקורס בעצמם) שאותו ניתן לחלק לשלושה תשלומים. חברי האגודה לתיעוד בע"פ ששילמו מס חבר לתשע"ב יזכו להנחה בסך 150 ₪ . סטודנטים זכאים להנחה מיוחדת. התוכנית המפורטת של הקורס תישלח למתעניינים. למידע על שכר הלימוד ותנאי ההרשמה והתשלום יש לפנות אל מרכזת הקורס, ד"ר מרגלית בז'רנו, msbejar@mscc.huji.ac.il  או אל המדור לתיעוד בעל פה, האוניברסיטה העברית בירושלים, טלפון: 02-5882372 (מענה קולי), דואר אלקטרוני: ohd@savion.huji.ac.il. ניתן גם להכנס לאתר המדור: http://www.hum.huji.ac.il/english/units.php?cat=4246

הקורס מוכר לגמול השתלמות  של עובדי הוראה במערכת החינוך

קיום הקורס במועד תלוי במספר מספיק של נרשמים ששילמו את שכר הלימוד שלהם מראש. על מנת להבטיח את פתיחת הקורס במועדו, נבקשכם לשלוח אלינו צ'קים עם מלוא שכר הלימוד: ניתן לחלק את התשלום לשלושה תשלומים שווים. את הצ'קים יש למשוך על שם "מכון בן צבי", אך לשלוח אותם לכתובת המדור לתיעוד בעל פה, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, ירושלים 91905. התאריך הראשון צריך להיות ליום פתיחת הקורס (7.11.12), ובאותו מועד תקבלו קבלה (קבלה זמנית באי.מייל תישלח עם קבלת הצ'קים).

לתוכנית הקורס לתיעוד בעל פה  לתוכנית הקורס לתיעוד בעל פה

תאריך 7/11/2012 09:30 14:30
מיקום במכון בן צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share