טסט דרוהנט

ששששששששששש

גגגגגגגגגגגגגגגגגגג

עעעעעעעעעעעעעעעעעע

יייייייייייייייייייי

אאאאאאאאאאאאאאאאא

קקקקקקקקקקקקקקקקקק

טטטטטטטטטטט

וווווווווווווו

ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן

ממממממממממממממממממ

בבבבבבבבבבבבבב

ההההההההההההההההההה

דגגגגגגגגגגגגגגגגג

'''''''''''''''''''''''''''''''''''

חחחחחחחחחחחחחחחחח

עעעעעעעעעעעעעעעעעע

יייייייייייייייייייייי

33333333333333333333

333333333333333333333

555555555555555555

666666666666666666

66666666666666666666

88888888888888

88888888888888

88888888888888888

99999999999999999

9999999999999999

9999999999999999999

99999999999999

111111111111111111111111111

111111111111111111111111111

11111111111111111111111111

 

ששששששששששש

גגגגגגגגגגגגגגגגגגג

עעעעעעעעעעעעעעעעעע

יייייייייייייייייייי

אאאאאאאאאאאאאאאאא

קקקקקקקקקקקקקקקקקק

טטטטטטטטטטט

וווווווווווווו

ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן

ממממממממממממממממממ

בבבבבבבבבבבבבב

ההההההההההההההההההה

דגגגגגגגגגגגגגגגגג

'''''''''''''''''''''''''''''''''''

חחחחחחחחחחחחחחחחח

עעעעעעעעעעעעעעעעעע

יייייייייייייייייייייי

33333333333333333333

333333333333333333333

555555555555555555

666666666666666666

66666666666666666666

88888888888888

88888888888888

88888888888888888

99999999999999999

9999999999999999

9999999999999999999

99999999999999

111111111111111111111111111

111111111111111111111111111

11111111111111111111111111

 

שמתי פה עוגן

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share