דרושים

    

רכז/ת שיבוץ מדריכים

משרה פנויה 15/2018 – מכרז פנימי/חיצוני

רכז/ת תפעול וכספים, החלפה לחל"ד

משרה פנויה 14/2018 – מכרז פנימי/חיצוני

נציג שירות ומכירה למרכז קשרי הלקוחות של יד בן צבי

משרה פנויה– מכרז פנימי/ חיצוני 19/2017