דרושים

    

נציג שירות ומכירה למרכז קשרי הלקוחות של יד בן צבי

משרה זמנית 9/2018
להחלפה לחל"ד,

נציג שירות ומכירה למרכז קשרי הלקוחות של יד בן צבי

משרה פנויה– מכרז פנימי/ חיצוני 19/2017