דרושים

    

נציג שירות ומכירה למרכז קשרי הלקוחות של יד בן צבי

משרה זמנית 9/2018
להחלפה לחל"ד,

ספרן/נית בספרית יד בן צבי

משרה זמנית 8-2018

נציג שירות ומכירה למרכז קשרי הלקוחות של יד בן צבי

משרה פנויה– מכרז פנימי/ חיצוני 19/2017