עיתונות

מאמרים וכתבות מן העיתונות

עברית Hebrew       לועזית Multi Lingua

 

עברית Hebrew

 

1. א' אלינר, "במחנה הריכוז במארוקו [אזמור]", הצפה, שנה ז, גל' 1852, י"ג שבט תש"ד, עמ' 2.

2. א' אלמליח, "היהודים במזרח ובצפון אפריקה בשנת ת"ש", העולם, שנה כ"ט, תש"א, עמ' 6-5, 23-22.

3. _____, "היהודים בצרפת ובצפון אפריקה בשנת תש"א", העולם, שנה כ"ט, תש"א, עמ' 729.

4. _____, "יהודי צפון אפריקה וארץ ישראל", המזרח, שנה ב', תש"ג, גל' ה', י"א כסלו, עמ' 7-6; גל' ו', י"ג טבת, עמ' 6-5.

5. _____, "יהדות המזרח וצפון אפריקה בשנת תש"ד", הד המזרח, שנה ב', גל' י"ז, תש"ג, עמ' 4, 16; גל' י"ח, עמ' 5-4; גל' י"ט, עמ' 4-3.

6. _____, "חג הפסח בצפון אפריקה", הד המזרח, שנה ב', גל' כ"ג-כ"ד, י"ד ניסן תש"ד, עמ' 6.

7. _____, "מחיי היהודים בצפון אפריקה", הד המזרח, כרך ד, גל' י"ב, כ"ד אב תש"ה, עמ' 9; גל' י"ג, א' אלול תש"ה. עמ' 8.

8. _____, "יהדות המזרח וצפון אפריקה בתש"ה", הד המזרח, כרך ד, גל' י"ז-י"ח, ערב רה"ש תש"ו, עמ' 6; גל' י"ט, ז' תשרי תש"ו, עמ' 5-4; גל' כ, ערב סוכות תש"ו, עמ' 5.

9. _____, "משפט מרעיש של אנטישמי באלג'יריה", הד המזרח, כרך ד, גל' מ"ט-נ', ערב פסח תש"ו, עמ' 10.

10. _____, "פעילותו של הג'ויינט בצפון-אפריקה", הד המזרח, כרך ה, גל' א, ב' אייר תש"ו, עמ' 14.

11. י' אנקורי, "יער על שם יהדות תוניסיה ניטע בהרי ירושלים לזכר קורבנות הנאצים וגיבורי ההתנגדות", במערכה, שנה כ"ד, גל' 284, סיוון תשמ"ד, עמ' 13.

12. ד' בלר, "שואת היהודים בנוסח טוניסאי", כל-בי, גל' 691, אפריל 1991, עמ' 33-32.

13. י'בן-דוד, "יהודי בנגזי שבים [ממחנות]", דבר, שנה י"ט, כ"ה אב תש"ג.

14. י' בן-עמי, "על בית הספר העברי בטריפולי", דבר, מהדורת צהרים, גל' 5482 (375), י"א תמוז תש"ג, עמ' 2.

15. ד' בצלאלי, "יהודי קירינאיקה", הפועל הצעיר, שנה ל"ז, כרך ט"ו, גל' 4, כ"ח תשרי תש"ד, עמ' 8-7.

16. א' ברנע, 'גם הוא היה שם [במחנות ריכוז באירופה]', במחנה, 29 באפריל 1986, עמ' 33.

17. ש' גינוסר, "ההחמצה הגדולה של קולונל ראוף", דבר, ח סיוון תשנ"ג, עמ' 19.

18. י' גרשון, "העזרה לפליטים יהודים במרוקו במלחמת העולם השנייה", שורשים במזרח, ספר ב', 1989, עמ' 314-277.

19. א' הררי, מכתב למגויס, גל' 2 (11), י"ז אלול תש"ג, עמ' 30-29.

20. פ' זוארץ, "החינוך העברי בטריפולי", עם וספר, אלול תש"ה, עמ' 76-75.

21. י' חג'ג'-לילוף, "נוער ותנועות הנוער היהודי בלוב", נוער בין שני עולמות, 1995, עמ' 57-43.

22. א' חדאד, "מחתרת עלומה באלג'יר היהודית", מוסף לשבוע טוב, גל' 9, פרשת בלק [ט"ז תמוז תשנ"א], עמ' 20-17.

23. א' חייבי, "קהילת תוניס ניצלה מן השואה הנאצית בזכות הרש"ש", במערכה, שנה כ"ז, גל' 323, אב תשמ"ז, עמ' 13.

24. י"מ טולידאנו, "אלעלאמין", הד המזרח, שנה ב, גל' ז, ערב רה"ש תש"ג, עמ' 10.

25. י' יהושע, "תוניס ויהודיה תחת שלטון וישי וגרמניה", הד המזרח, שנה ב', גל' ג', כ' תמוז תש"ג, עמ' 11.

26. נ' ירושלמי, "היהדות התוניסאית בימי המלחמה", דבר, גל' 4422, כ"ב טבת ת"ש, עמ' 2.

27. _____, "מצב התנועה העברית בטוניס", עם וספר, אב ת"ש, עמ' 45-43.

28. _____, "מהתנועה העברית בטוניס", המשקיף, י' כסלו תש"ב, עמ' ג'.

29. _____, "התנועה העברית בטוניס", עם וספר, תמוז תש"ב, עמ' 24-23.

30. _____, "מכתבים מתרשיש; טוניס תחת עול הגרמנים", הבקר, שנה ט', גל' 2394, ה' אלול תש"ג, עמ' 2.

31. _____" "בני ארץ-ישראל בטוניסיה", הארץ, י' אלול תש"ג, עמ' 4.

32. _____, "'אדו ירושלמי' מארץ ישראל; המהפכה העברית בטוניס", הבקר, שנה ט', ז' נין תש"ד, עמ' 4.

33. _____, ל' בראמי וי' בן נסים חדאד, "בית הספר העברי בתוניס ובג'רבה", עם וספר, אלול תש"ד, עמ' 51-49.

34. _____, "הפעולה העברית בטוניס", עם וספר, אלול תש"ה, עמ' 74.

35. _____, "מצב החינוך העברי ובעיותיו בגולה הצפון-אפריקאית", הד החינוך, שנה כ', חוב' ד-ה', שבט-אדר תש"ו, עמ' 144-135.

36. ד' כהן, "בתכנית "הפתרון הסופי" כללו הנאצים גם את יהודי צפון-אפריקה", רחוב ראשי, י"ט אב תשמ"ג, עמ' 16.

37. מ' נוביץ, "עדות מפי עצירים יהודים ילידי לוב", עשות, חוב' ח, ניסן תשנ"ב, עמ' 94-89.

38. א' נר, "במחנות הריכוז במרוקו", הצפה, שנה א, גל' 1852, י"ג שבט תש"ד, עמ' 2.

39. פ' נתן, "הגיטו בקזבלנקה", בטרם, שנה ה, גל' ג, אדר תש"ז, עמ' 52-51.

40. ק' סיטבון, "ששה חודשים של דאגה ואלימות", הארץ, גל' 22499, י"ב אב תשנ"ג, עמ' 6.

41. ר' סימון, "השואה כמעט סחפה את יהודי לוב", רחוב ראשי, י"ט אב תשמ"ג, עמ' 17.

42. נ' סלושץ, "כיצד ניצלו יהודי שני שבטים בישראל מידי הנאצים?", הבקר, שנה י.

43. מ' פילצר, "מוסר והשכל' [על היהודים הכלואים במחנה הסגר באלג'יר]", דבר, מהדורת צהרים, גל' 606 (5370), כ"ד אדר א תש"ג, עמ' 2.

44. ה' פינגרהוט ומ' אברהם, "בית הספר העברי באלג'יר", עם וספר, אלול תש"ד, עמ' 52-51.

45. _____, "מצב התרבות העברית באלג'יר", עם וספר, אלול תש"ה, עמ' 73.

46. ו' פינקלי, "יהודי קאירואן משעבוד לגאולה", הארץ, שנה כ"ה, גל' 7184, ח' ניסן תש"ג, עמ' 1.

47. ק' פליישר, "עדות חיה מפי עולה צעיר ששהה 16 חודשים במחנה עינויים וישאי", דבר, שנה י"ט, גל' 5676, כ"א אדר תש"ד, עמ' 2.

48. מ' קאר, "יהדות טוניס תחת עול הגרמנים", הצפה, שנה יא, גל' 3334, י"ד כסלו תש"ט, עמ' 2.

49. י' קשלאר, "עם ילדי בנגאזי", צרור מכתבים, כרך ז, גל' י"א (136), ט' אייר תש"ג, עמ' 285-283.

50. ל"י רבינוביץ, "פריסת שלום מיהדות תוניסיה", הגלגל, כרך א, גל' 4, ב אלול תש"ג, עמ' 14.

51. רחמיאלי, "בית הספר העברי בבנגאזי [וב] טריפולי", עם וספר, אלול תש"ד.

52. "עם עליה מצפון-אפריקה", ילקוט המזרח התיכון, 10-9, תשרי-חשוון ת”ש, עמ' 23-21.

53. "יהדות צפון אפריקה", מן הגלות אל הגאולה, מקדש למפעל הנוער השנתי למען הקק"ל, ירושלים ת"ש, עמ' 38-32.

54. "היהודים באפריקה הצפונית של ווישי", הצפה, שנה ה', גל' 1302, כ"ה ניסן תש"ב, עמ' 3.

55. "עם יהדות לוב", הצפה, שנה ו, גל' 1541, ט"ז שבט תש"ג, עמ' 2.

56. "הנזכה לגאולה שלמה?"שואלים יהודי טריפולי", הבקר, שנה ט, גל' 2220, ה' אדר א' תש"ג, עמ' 1.

57. "תהפוכות גורלם של יהודי טריפוליטניה", דבר, שנה י"ח, גל' 5370, כ"ד אדר א' תש"ג, עמ' 1.

58. "הקהילה היהודית בבנגזי", דבר, שנה י"ח, גל' 5373, כ"ז אדר א' תש"ג.

59. "שחרור יהודי טריפולי", דבר, שנה י"ח, גל' 5379, ד' אדר ב' תש"ג, עמ' 1.

60. "מכתב מאת חייל עברי בלוב", הצפה, שנה ו, גל' 1627, ל' ניסן תש"ג, עמ' 4.

61. "יהודי קירינאיקה וטריפולי", פנקס לפעילי ההסתדרות, ניסן תש"ג, עמ' 10-8.

62. "יומן טריפוליטני", מלחמתנו, חוב' ח, תמוז תש"ג, עמ' 29-24.

63. "מה עבר על יהודי תוניס? [תחת שלטון הגרמנים]", דבר, שנה י"ט, גל' 5477, ה תמוז תש"ג, עמ' 2.

64. "דרישת שלום חיה מיהודי אפריקה הצפונית", הבקר, שנה ט, גל' 2369, ה אב תש"ג, עמ' 1.

65. "פון בענגאזי קיין טריפאלי; נא טיצן פון אן ארץ ישראל דיקן סאלדאט', אידישער קעמפער", נוב' 526, 3 דעצעמבער 1943.

66. "בקרב הנוער היהודי בטוניס", ידיעות מזכירות הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, גל' 1 (232), 1 דצמבר 1943, עמ' 32-31.

67. "יהודי טוניסיה תחת שלטונות הגרמנים", העולם, שנה 32, גל' 8-7, ה כסלו תש"ד, עמ' 67.

68. "יהודי צפון אפריקה במלחמה", הצפה, שנה ז, גל' 1908, י"ט ניסן תש"ד, עמ' 2.

69. "בעזרת מחתרת יהודית נכבשה אלג'יר", המשקיף, גל' 1535, כ' ניסן תש"ד, עמ'1.

70. עניני חינוך ועליה בין יהודי טריפולי, א"ב, י"ב אייר תש"ד, עמ' 8.

72. כנפות; קובץ חיילי ארץ ישראל בחיל התעופה המלכותי, תל אביב תש"ד.

73. "יהודי בנגזי מקבלים את פני שיך אידריסי", מלחמתנו, חוב' יא-יב (כג-כד), חשון-כסלו תש"ה, עמ' 47-46.

74. "מן החיים העברים והציוניים בתוניס", העולם, שנה 33, גל' 9, ז כסלו תש"ה, עמ' 75.

75. "היהודים כ-80 אחוז מתנועת המחתרת באלזשיר", הצפה, גל' 2128, י"ז טבת תש"ה, עמ' 2.

76. "למצבם של יהודי טריפוליטניה", הד המזרח, כרך ה, גל' א, ב' אייר תש"ו, עמ' 13.

77. שווערע לאגע פון יידישן קיבוץ אין לוביע', דאס נייע לעבן, לאדש, נו' 29 _54), 23, אויגוסט 1946, עמ' 4. [לוב]

78. הגרעין הצפון אפריקאי, בית השיטה לשנתיים, 1944-1946, בית השיטה תש"ו.

79. "בגלות טריפוליטניה", הצפה, גל' 2714, ט"ו כסלו תש"ז, עמ' 2.

80. "נטיעת יער ע"ש יהודי תוניסיה קרבנות הנאצים וגיבורי ההתנגדות", התאחדות יוצאי תוניסיה בישראל, ירושלים תשמ"ד.

 

בחזרה למעלה Up

 

לועזית Multi Lingua

 

81. R. Attal, "Les Juifs de Tunisie sous l`occupation nazie d`aprés des témoignances oraux", Le Monde Juif, XXI, 1966, pp. 34-37.

82. R. Attias, "La reparation des actes de spoliation au Maroc", Noar, 2e

         année, no. 12, août-septembre 1947, pp. 8-9.

83. M. Ayoun, "8 novembre 1942, la nuit la plus longue; un témoin

         Raconte", Information Juive, no.178, novembre 1967, p.5.

84. L. Benhamou, "Camp de concentration en Afrique du Nord", Le Droit de Viver, No. 527, mars 1988, p. 24.

85. R. Brunschvig, "Les années 40 et les juifs d`Algérie; témoignages pour l`histoire", Information Juive, no. 33, mars 1984, P.4.

86. D. Chemla, "Comment l`Allemandes occupait la Tunisie", La Voix Juive, 7.7.1944.

87. D. Cohen, "L`Attitude de Mohammed V vis-à-vis des Juifs du Maroc du temps du gouvernement de Vichy (1940-1942)", Information Juive, Octobre 1986.

88. Danglos, "Lucien. Les juifs dans la liberation de l`Afrique du Nord", La

         Terre Retrouvée, 13e année, no.3 (154), 1er décembre 1944, pp. 1, 3.

89. R. Darmon, "La communauté israélite de Tunis; ses relations avec les autres Cultes", Communauté en Terre d`Afrique, Meknés, 1947, pp. 129-138.

90. _____, "Notes d`histoire tunisiene; souvenirs d`un otage juif", La Presse,

         Tunis, 7 décembre 1952.

91. Giraud, Henri, Un seul but, la victoire, Alger 1942-1944, Paris, 1949.

92. Gomel, Albert, `L`école professionnelle israélite de fez`, Paix et Droit, 17e

         année, no. 6, juin 1937, pp. 7-8.

93. _____. `L`orientation professionnelle de la jeunesse juive marocaine

         d`après guerre`, Noar, no. 4, août- septembre 1946, pp. 12-13.

94. Gounot, Charles Albert, Réflexions sur la question juive`, La Tunisie

         Catholique, Tunis, no. 34, 8 octobre 1942, pp. 576-577.

95. Grafton, Samuel, `Anti-Jewish laws rescinded in Tripoli; Why not in

         Algeria and rescinded Marocco?`, The Canadian Jewish Chronicle, vol.

         30, no. 39, Febuary 12, 1943, p. 13.

96. Green, Elliot A., `Jewish anti-Nazi resistance in Wartime Algeria`,

         Midstream, vol. 35, no.1, January 1989, pp. 46-49.

97. Karsenty, Bernard, `Les compagnons du 8 novembre 1942`, Les Nouveaux

         Cahiers, No. 31, Hiver 1972-73, pp. 2-10.

98. Klein-Zolty, Muriel, Freddy Raphaël, `Contes et mémoire collective chez

         les Juifs Maghrébins en Alsace`, Revue des Sciences Sociales de la France

        de l`Est, no. 10, 1981, pp. 65-83.

99. Ladreit de Lacharriére, Jacques, `La zone espagnole du Maroc et la guerre civile`, Politique Etrangére, 1, no. 1, Février 1937, pp. 28-44.

100. Lahague, A., `Colonosation juive et colonies françaises`, L`Afrique Française, Janvier 1938, pp. 6-10.

101. Laloum, Jean, `La deportation des Juifs natifs d`Algérie`, Les Juifs

         d`Algérie, images et texts, Paris, 1987, pp. 36-41.

102. Liscia, Richard, 'J`ai sept ans, à Tunis en 1943', L`Arche, no. 431, juillet

         1993, pp. 46-47.

103. Mas, A., Heurs et malheurs des Juifs algériens pendant l`occupation

         Française, Ruban Rouge, no. 20, mars 1964, pp. 37-42.

104. Nataf, Claude, `Les Juifs de Tunisie face á Vichy (1942-1940)`, Pardés,

         No. 16, 1992, pp. 203-231.

105. _____. Six mois d`occupation nazie vécus par les Juifs de Tunisie.

         L`Arche, no. 431, juillet 1993, pp. 47-48.

106. Pouline, Robert, `L`antisémitisme en Afrique du Nord`, UI, 89e année, no.

         51, 31 août 1934, pp. 703-704.

107. Rabonowitz, Louis, 'Liberation in North Africa', The Menorah Journal,

         vol. 33, 1945, pp. 115-130.

108. Raineri, Romain H., `La politique fasciste l`épée de l`Islam et la revendication sur la Tunisie`, Revue Française d`Histoire d`Outre-Mer, LXIV, 1977, pp. 498-514.

109. Regard, Cesare, `Anche in Tunisia aiutammo gli ebrei`, Il Tempo, 13 luglio 1979, P. 20.

110. Semach, Y.D., L`antisémitisme [au Maroc], UI, 90e année, no. 3, 21

         septembre 1934, pp. 22-23.

111. _____. La crise et l`effort des communautés Israélites [du Maroc], UI, 90e

         année, no. 25, 22 février 1935, pp. 369-370.

112. _____. Lettre du Maroc, UI, 91e année, no. 23, 28 février 1936, pp. 356-

         357.

113. _____. Le judaïsme marocain. (Extrait du BEPM, mars 1936), S.I.n.d.

114. _____. `L`oeuvre d`apprentissage de l`Alliance au Maroc, Paix et Detroit,

        16e année, 1936, no. 8, octobre, pp. 8-10; no. 9, novembre, p.9.

115. Vanino [Vanikoff], Maurice, Le temps de la honte, de Rethondes à l`lle-

         d`Yeu, Paris, 1952.

116. Vaughan, Hal, FDR`S 12 Apostles. The Spies who paved the way for the invation of North Africa, United State, 2006.

117. Zafrani, Simon, Un document [Déclarations de Juifs de Mogador <1942>].

         Brit, no. 10, Pessah 5751, pp. 17-23.

118. `Contre l`antisémitisme en Allemagne [Journée de jeûne en Tunisie]`, UI,

         88e année, no. 28-29, 7-14, avril 1933, p. 27.

119. `L`antisémitisime en Oranie`, Ail, 11e année, no. 10, 1936, pp. 20, 22.

120. `La paix entre Français et Juifs en Afrique du Nord; réponse au R. P.

         Bliguet, dominicain`, Bulletin de la Fédération des Sociétés Juives

         d`Algérie, No. 28, décembre 1936, pp. 1-4.

121. `La situation en Algérie [L`antisémitisime]`, UI, 92e année, no.23, 12

         Fevrier 1937, pp. 357-358.

122. `Les indigenes israélits devant deux décrets; le décret Crémieux, le décret

         Lambrecht… Alger`, La Brochure d`Actualité. No. 2, novembre 1940.

123. `Anti-Jewish laws in Franch possessions [Algeria]`, Contemporary Jewish

         Record, Vol. 5, no. 1, Febuary 1942, pp. 97-99.

124. L`application du Statut des Juifs et des dispositions raciales à la population

         juive du Maroc, S.I., 1943.

125. `Charges U.S. state Dept. Bars lifting of North-African anti-semitism`, The

         Canadian JC, vol. 30, no. 39, February 12, 1943, p. 16.

126. Communita isralitica della Tripolitanai, Tripoli, 1944.

127. Mémorial en souvenir de nos Rabbins et Ministers Officiants victims de la

         barbarie nazie, Paris, 1947.

128. `Le martyre des nord-africains`, Les Cahiers Sefardies, Vol. 2, fascicule 4-

          6, 1948, pp. 183-185.

129. `Le Juif dans le proverbe arabe du Maghreb`, REJ, 4e série, vol. 2 (122),

         1963, pp. 419-430.

130. `La marche des Juifs marocains vers Auschwitz`, La Voix Sepharade, 17e

         année, no.1, mai-juin 1986, pp. 54-56.

131. Forêt du souvenir à la mémoire des déportés et travailleurs Juifs tombés

         sous les Nazis en Tunisie (1942-43). S.I.n.d, [Marseille, 1988].

132. `Les Nazis en Tunisie, novembre 1942 – 7 mai 1943; c`était il y a

         cinquente ans', Media Contact, No. 53, juin 1993, p.1.

 

Up בחזרה למעלה 

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share