תקציר המושב החמישי כנס צפון אפריקה ויהודיה בתקופת מלחמת העולם השנייה, מחקרים חדשים

 

מיטשל סרלס

ריגול וריגול נגדי: נאצים ופליטים: טנג'יר במלחמת העולם השנייה (א)

Mitchell Serels, Berkeley College, New York

Spies and Counter-spies Nazis and Refugees: Tangier during WWII

 

Tangier had a large Jewish Population with many refugees arriving particularly after the Spanish occupation of June 1940. The Spanish authoirities returned the mendoubia to the Nazi government. Spanish authorities precluded however, the wearing of unifroms. German, Spanish, British, American as well as Jewish and MUslim spies abounded. At the same time abour 1500 Jewish refugess from Nazi oppression made it to Tangier and lived with the presence of their dreaded enemy. The American pressed the Spanish for the removal of Nazi spies listing Mathias Goeritz (was he really a spy?) as well as Abba HaiKowitz among them. The Mufti of Jerusalem trained MNoroccan spies and the allies employed "Big Mo."
This mix allowed the Reichmann family to forward packages to Nazi occupied areas, while living in an area which had its own Nazi Leader.
 This unusuaslly relationship during war time will be explored based in part on documentation avaiolable through from the US Department of State.

 

קלוד נטף

ההנהגה היהודית בתוניסיה לנוכח וישי והגרמנים (צ)

Claude Nataf

Les dirigeants de la communaute juive de Tunisie face a Vichy et auxnazis

 

Les dirigeants de la communauté juive de Tunisie avaient idéalisé la culture française et les principes de 1789, et sincèrement intégré le modèle français considéré comme le moyen de l’émancipation politique et sociale de la communauté.

 

La défaite des armées françaises en 1940 allait être suivie de la promulgation d’une législation antisémite discriminante, puis d’une période d’occupation allemande accompagnée de persécutions et d’assassinats.

 

Frappés de stupeur au début, les dirigeants juifs constatent rapidement qu’ils étaient abandonnés à un adversaire implacable, tant par les autorités que par la majorité des autres fractions de la population de la Régence.

 

On étudiera leurs  réactions dans ce contexte politique et militaire et les bouleversements idéologiques qui en découleront.

 

I - La communauté et ses dirigeants en 1940 et le choc de la législation raciale :

 

1° - Les tentatives pour obtenir une amélioration entreprises par certains notables et le refus de la communauté d’entrer en discussion avec l’Administration de Vichy pour ne pas cautionner des mesures discriminatoires.

 

2° - Du temps de la désillusion au temps des protestation

 

3° - Du temps des protestations au temps du repli : retour à l’Hébreu, recherches sur l’histoire juive  etc…

 

II – L’occupation allemande (novembre 1942-mai 1943) :

 

1° - Face aux exigences allemandes, les dirigeants juifs se retrouvent abandonnés par les autorités du pays.

 

2° - La conscience du danger d’extermination  et la volonté des dirigeants juifs de tenir le temps nécessaire à l’arrivée des armées alliées débarquées en Algérie.

 

3° - Sacrifices et résistances

 

III – Les conséquences profondes de cette période :

 

1° - Désillusion du courant assimilationniste et désaffection à l’égard de la France.

 

2° - Développement du sionisme.

 

3° - Recherche de nouvelles idéologies : l’internationalisme communiste et le nationalisme tunisien. 

 

CONCLUSION

La seconde guerre mondiale a profondément modifié la mentalité des dirigeants de la communauté juive de Tunisie et leur vision du destin juif et du monde.

 

יוסף שטרית

קהילת מוגדור תחת שלטון וישי: החיים בצל האימה
על פי אוסף מסמכים וראיונות

 

מטרת ההרצאה להציג אוסף של מסמכים מתקופת שלטון וישי במרוקו, ששרדו בקהילת מוגדור ומעידים על ניהול האימה שהשליטו אנשי הפרוטקטוראט הצרפתי על הקהילות היהודיות במרוקו לאחר קבלת חוקי הגזע במשטר וישי. כן יובאו עדויות של זקני הקהילה שהתקבלו במסגרת של ריאיונות שיטתיים שניהלתי אתם בשנים 1980-1996 בארץ, בצרפת ובמונטריאול על החיים היהודיים במוגדור במלחמת העולם השנייה.

            אוסף המסמכים כולל דו"ח של אנשי הביון הצרפתי על מצב הרוח של הקהילה היהודית לאחר שחבריה התבקשו למלא את הצהרות ההון והרכוש שלהם, את רשימת ראשי המשפחות שמילאו את הטפסים, הגישו אותם והוחתמו על כך, את טופסי ההצהרות הריקים, את ההוראות שראש הקהילה העביר בחוזרים מיוחדים לבני הקהילה בעניין חובת מילוי הטפסים והעונשים המיועדים למשתמטים, את הוראות העירייה המטילה פיקוח על מסיבות המוסיקה והריקודים של השמחות המשפחתיות, וכן התייחסויות שונות לקיצוב המצרכים החיוניים.

            מן הריאיונות בעל פה יובאו עדויות על חיי היומיום בצל האימה, על המחסור במצרכים ועל חלוקת המצרכים, על היחסים בין הקהילה לשלטונות העירוניים הצרפתיים, וכן על היחסים שהשתנו בין היהודים לצרפתים ובין היהודים למוסלמים ועל המתח שהשתרר בהם.

 

 

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
כנסים בין לאומיים נוספים
צפון אפריקה ויהודיה בתקופת מלחמת העולם השנייה, מחקרים חדשים
כנס בינלאומי- יהודי המזרח התיכון בצל השואה
Conférence internationale, Mémorial de la Shoah 2012
כינוס בין-לאומי בנושא סוף 1942: נקודת מפנה במלחמת העולם השנייה ובהבנת "הפתרון הסופי"?