JQ ספרים

שערות לילית וקרני אשמדאי

דמות וצורה במאגיה ובאמנות העממית: בין בבל לארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה

עת-מול 249

תחנה במרחב - מפגשים לחופי הכנרת

בית דינו של שמואל

תשובות רבי שמואל לאנייאדו וחכמי דורו

פעמים 147-146

קתדרה 162

שלמה מלכו

חייו ומותו של משיח בן יוסף

כרמלים - כרך יב

לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות (העברית ואחיותיה)

אוצר המילים של השפה התאתית-יהודית

רוח חן יחלוף על פניי

יהודים, מדע וקריאה 1896-1210

גאות ושפל

התפתחותה העירונית של יפו ומקומה בעימות היהודי-הערבי בארץ-ישראל 1947-1917

בארץ האבות של הטליבאן

תודעה היסטורית, השכלה ולאומיות בקרב קראי מזרח אירופה

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו