הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי (יש למלא את הטופס המצורף).

 

הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי

 

הבקשה תכלול:

1.      שם מגיש הבקשה.

2.      כותרת המחקר

3.      תיאור מפורט של המחקר.

4.      שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער להשלמת המחקר.

5.      אם מדובר בעיבוד טקסט יש לציין נתונים לגביו: לשונו, אורכו, טיבו, רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו.

6.       מבצע/י המחקר אם יש עוזרי מחקר, בבקשה לפרט מה תפקידם, ומספר השעות המשוער להעסקתם.

7.      קורות חיים של מבצע/י המחקר (כולל רשימת פרסומים במידה ויש)

8.      פירוט משוער של עלויות המחקר (צילומים, הדפסות וכו').

9.      תמיכה קודמת מקרנות ומגופים נוספים (יש לציין את הסכומים שהתקבלו מכל מקור תקציבי לצורך המחקר המוצע).

10.  בקשות תמיכה מקרנות ומגופים נוספים.

 

הבהרות

א.      מענקי המחקר מיועדים למחקרים שאינם חלק מעבודת הדוקטור ואינם מיועדים לסייע בפרסומו כספר.

ב.       בסיס החישוב לשכר עוזרי המחקר יהיה על פי תעריפי האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן-צבי.

ג.        קבלת תמיכה ממכון בן-צבי מותנית בהסכמה לזכות סירוב ראשון לפרסום אשר תישמר למכון.

ד.       לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לתשלום לחוקר עצמו או לבן משפחה מדרגה ראשונה. התקציב מיועד להוצאות הנלוות של המחקר כגון: עוזרי מחקר, צילומים, רכישת ספרים וציוד למחקר.

ה.      לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לנסיעה לחו"ל.

ו.        חוקר אשר מקבל את תקציב המחקר יוכל לממש אותו בכפוף למסירת קבלות מתאימות.

ז.        במידה והמחקר עושה שימוש באוספים של יד יצחק בן צבי כתשתית למחקר (כתבי יד, תצלומים, קלטות וכד'), לעתים הדבר מותנה בהפקדת חומרי התשתית בספריית המכון לאחר השלמת המחקר.

 

את הבקשה לתמיכה במחקר יש לשלוח למייל mbz@ybz.org.il או לפקס 02-5612329

למכון בן-צבי לידי אביטל כהן .

 

 

טופס למחקר והנחיות  טופס למחקר והנחיות
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share