הועד המנהל

חברי הוועד המנהל

 

יו"ר הוועד המנהל: יו"ר הוועד המנהל של יד יצחק בן-צבי

מר אריה אזולאי

 

פרופ' משה אידל - יו"ר הוועדה האקדמית

 

מר יעקב יניב - מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

        

פרופ' דוד קאסוטו

 
דיקן הפקולטה למדעי הרוח

פרופ' עפרה תירוש-בקר - ראשת מכון בן-צבי