הועדה האקדמית

 

חברי הוועדה האקדמית

 

פרופ' משה אידל –  יו"ר

 

פרופ' עמיקם אלעד

 

פרופ' עפרה תירוש-בקר - ראשת מכון בן-צבי

 

פרופ' יוסף הקר

 

פרופ' גדעון שלח - ראש המכון ללימודי אסיה ואפריקה

 

פרופ' אלי לדרהנדלר - נציג הדיקן לפקולטה למדעי הרוח

  

מר יעקב יניב – מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

 
פרופ' שרה סטרומזה

 

פרופ' מיכאל סגל - ראש המכון למדעי הרוח

 

פרופ' ירון הראל