יעדי מכון בן-צבי

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

יעדים


לחקור את קהילות ישראל במזרח: היסטוריה, לשון, ספרות ותרבות.

לפרסם מחקרים בתחומים אלה: מונוגרפיות, קבצים, כתבי-עת וספרים לציבור הרחב.

להפגיש חוקרים ולעודד חילופי ידע ביניהם.

לאסוף תיעוד: מסמכים, כתבי יד, ספרים, תצלומים ועדויות בכל תחומי ההתעניינות של המכון.

להנחיל את תכני המחקר לציבור הרחב באמצעות קורסים, כינוסים, ימי עיון ומערכת החינוך בישראל.